Vil du tjenestegjøre som vernepliktig jurist i Forsvaret?

Forsvaret tilbyr hvert halvår ca. 6-11 nyutdannede jurister og jurister med noen års erfaring muligheten til å tjenestegjøre som vernepliktig jurist i en avdeling i Forsvaret. Tjenestetiden er normalt 12 måneder.

Året starter med to måneders grunnleggende soldat- og befalsopplæring, herunder opplæring i feltferdigheter og lederskapsutdanning på Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen. Etter kurset gjennomgår du en militærjuridisk fagopplæring ved Forsvarets høgskole på Akershus festning i tre uker. Fagopplæringen gir forståelse for krigens folkerett, operasjonell rett, Forsvarets organisasjon, prosesser og oppgaver, samt rettslige spørsmål i stabstjeneste. Når fagopplæringen er ferdig, blir du utplassert i den avdelingen du skal tjenestegjøre i.

Når du skal ut i avdeling, kan du ende opp over hele landet. Avhengig av hvilken avdeling du blir plassert i, kan du få arbeidsoppgaver innen for eksempel:

 • Krigens folkerett
 • Operasjonell rett
 • Statsrett
 • Kontraktsrett (alminnelig kontraktsrett, kontraktsforhandlinger og offentlige anskaffelser)
 • Erstatningsrett
 • Arbeidsrett
 • Forvaltningsrett
 • Militær disiplinær- og strafferett

For innrykket høsten 2018 trenger Forsvaret jurister til følgende tjenestesteder: Forsvarets høgskole (Oslo), Forsvarets operative hovedkvarter (Bodø), Luftforsvarsstaben (Rygge), Forsvarets logistikkorganisasjon (Kjeller/Oslo), Forsvarets fellestjenester/Regelverksenheten (Oslo), Hærstaben (Bardufoss) og Brigade Nord (Bardufoss).

Du mottar full lønn under hele tjenesten (lønnstrinn 47). I tillegg kan du etter søknad om pendlerstatus få rett til gratis bolig på tjenestestedet og et bestemt antall hjemreiser, eller tilbud om rimelig bolig gjennom Forsvarsbygg.

Tjenesten byr på mange utfordringer, mulighet til å arbeide med varierte juridiske arbeidsoppgaver og gode treningsmuligheter. Tjeneste som vernepliktig jurist blir godkjent som avtjent førstegangstjeneste, og etter endt tjeneste er det muligheter for å søke videre ansettelse som sivil eller militær jurist i Forsvaret.

Høres dette spennende ut? Da bør du søke!

Søknadskrav:

 • Fullført mastergrad i rettsvitenskap innen innrykket
 • Norsk statsborgerskap
 • Kunne sikkerhetsklareres til nivå «Hemmelig»
 • Bestått sesjon (medisinske og fysiske krav)
 • Ikke gjennomført førstegangstjeneste tidligere

Søknadsfrist:  

8. mars 2018


Oppstartsdato: Begynnelsen av september 2018

For mer informasjon og søknad, se: https://forsvaret.no/karriere/forstegangstjeneste/muligheter/annet/vab-jurist


Kontaktpersoner:

 • Forsvarets høgskole ved løytnant Nina Østvold (nostvold@fhs.mil.no), tlf: 23 09 58 92.
 • Forsvarets personell- og vernepliktssenter ved seniorkonsulent Frank Sandbæk (fsandbak@mil.no), tlf: 62 51 58 30.


Publisert 13. februar 2018 14:34.. Sist oppdatert 13. februar 2018 16:21.