Ledige stillinger

Her finner du en oversikt over alle sivile og militære stillinger vi har utlyst nå.

Som militær kan du ansettes som spesialist eller yrkesoffiser. Mange stillinger har kun krav til gjennomført førstegangstjeneste, og tilbyr en grunnutdanning som kvalifiserer til videre ansettelse.

 

 

karriere_235_sivilestillingerkarriere_60_forsvaretsspesialkom/fsk/media/PubImages/forsvaretsspesialkommando_landingsside.jpgForsvarets spesialkommandoForsvarets spesialkommando er lokalisert i Rena leir i Østerdalen. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7690
karriere_235_sivilestillingerkarriere_84_minedykker/minedykker/media/PubImages/x%20DFS%20MD-AVD%20623.jpgMinedykker i MinedykkerkommandoenMinedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7768
karriere_235_sivilestillingerkarriere_52_marinejegerkommandoe/mjk/media/PubImages/marinejegerkommandoen_landingsside.jpgMarinejegerkommandoenMarinejegerkommandoen er Norges maritime spesialstyrke. Her kan du søke utdanning både med og uten gjennomført førstegangstjeneste. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7692
karriere_235_sivilestillingerforsvaret_391_kystjegerkommandoen/kystjegerkommandoen/media/PubImages/20190527JØ_8962.jpgKystjegerkommandoenKystjegerkommandoen (KJK) er Sjøforsvarets øyne og ører langs kysten, på land og til sjøs. karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7691
karriere_235_sivilestillingerkarriere_1575_etterretningihaeren/etterretning/media/PubImages/ebn_bilde_forsvaret.jpegEtterretningsbataljonenVi søker kolleger som vil bidra med å innhente, bearbeide og analysere opplysninger til støtte for militære operasjoner.karriere_235_sivilestillingerhttp://forsvaret.no/Lists/RelatedPages/DispForm.aspx?ID=7693

Alternativ tekst

Etterretningstjenesten

Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste.

Se ledige jobber her