Økonomikonsulent (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Militærpolitikompaniet (Mpkp) er en ledelses- og kampstøtteavdeling med spesialiserte ferdigheter innenfor politifaget, fangehåndtering, mobilitetsstøtte og styrkebeskyttelse. Mpkp er organisert, trent og utrustet for å samvirke i hele spekteret av militære operasjoner, i den hensikt å beskytte styrker og fremme lov og orden. Mpkp er en selvstendig budsjett- og resultatansvarlig avdeling i Birgade Nord.

For Militærpolitikompaniet i Brigade Nord utlyses et seks måneders vikariat uten mulighet for forlengelse, med oppstart 1. februar 2018. Stillingen som lyses ut er Økonomikonsulent i avdelingen. Det søkes etter en medarbeider som trives i en hektisk hverdag.er. Forsvaret nytter SAP som økonomisk arbeids- og rapporteringsverktøy og det kreves inngående kjennskap til bruken av SAP.

Arbeidsoppgaver

 • Understøttelse av avdelingens ledelse, og være sjefens rådgiver innenfor fagfeltet økonomi
 • Utøve saksbehandling på midlere nivå
 • Utføre økonomirapportering og prognoser til overordnet nivå
 • Anviser
 • Budsjett- og regnskapsoppfølging

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innenfor økonomi og administrasjon eller tilsvarende
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Brukererfaring med SAP innenfor økonomimodulene BI og ECC
 • Gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med følgende kvalifikasjoner:
 • Mastergrad innenfor økonomi og ledelse
 • Tidligere tjeneste i Hæren og Brigade Nord

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Selvstendig
 • Proaktiv, analytisk og planmessig
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som konsulent kode 1065 (for tiden kr 404 00 brutto per år). Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Vebjørn Bønå Konradsen
Tittel: Stabsoffiser
Telefon: (+47) 400 29 705
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 12. desember 2017 15:24.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.