Ønsker du å saksbehandle HR og lønn i Forsvaret?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Ved Personell- og lønnsavdelingen (PLA) i Harstad har vi en ledig førstekonsulentstilling. Ansvarsområdet er knyttet til saksbehandling av Human Resource (HR) og lønnsdata for ansatte og vernepliktige i hele Forsvaret.
Vi ser etter deg med høyere utdanning innen fortrinnsvis HR eller økonomi, som har erfaring innen stillingens arbeidsområde og som jobber nøyaktig og godt både alene og sammen med andre.
Som saksbehandler hos oss vil du, sammen med dyktige kollegaer, ha ansvar for blant annet å besvare spørsmål innen HR og lønn, oppdatere lønnsdata og registrere trekk og lønnsforskudd i tillegg til registrering av faste- og variable tillegg. Du vil få mulighet for å være med på å utvikle/forbedre gjeldende prosesser innen HR og lønn. Du vil også få ansvar for å gjennomføre koordinering/opplæring/instruksjon/veiledning både internt og eksternt. Du vil i arbeidet være med på å sørge for at alle Forsvarets ansatte, i både inn- og utland, får rett lønn til rett tid. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Personell- og lønnsavdelingen er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Vi er 110 ansatte i avdelingen og har fagansvar for lønn-, reise- og flytteprosessen i hele Forsvaret. Avdelingen har også ansvar for disponering og ansettelse av militært og sivilt personell. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som etterlever Forsvarets kjerneverdier ved å vise respekt, ta ansvar og utvise mot.

Arbeidsoppgaver

  • Saksbehandle lønn- og personellsaker innenfor vedlikeholdsteamets ansvarsområde
  • Utføre alle typer transaksjoner innen vedlikehold av lønn- og personelldata i Forsvaret, blant annet registrere tillegg, godtgjørelser og trekk
  • Saksbehandle søknader om lønnsforskudd
  • Veilede ansatte, ledere og HR i avdelinger om gjeldende lover, avtaler og regelverk innen HR og lønn
  • Bidra i å utvikle prosesser og rutiner innen HR/lønn
  • Gjennomføre opplæring/instruksjon innen HR/lønn både internt og eksternt

Kvalifikasjoner

  • Minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis innen HR eller økonomi
  • Relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsområde (HR/lønn)
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

  Ønskelige kvalifikasjoner: 

  • Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling
  • Kjennskap til lov- og avtaleverk i staten
  • Kjennskap til Forsvarets datasystemer (SAP og DocuLive) 

Personlige egenskaper

  • Strukturert og ansvarsfull
  • Stor arbeidskapasitet og god vurderingsevne
  • Arbeide godt sammen med andre
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i et godt kollegialt miljø
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
  • Fleksibel arbeidstid
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, LR 21, ltr. 55-58, pt. kr 488.000 – 513.600, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsettelse.

Kontakt

Navn: Jørgensen, Tom Kenneth
Tittel: Kommandørkaptein
Telefon: 77 01 41 00
E-post:

Navn: Stein Gunnulfsen
Tittel: Orlogskaptein
Telefon: 77 01 40 37
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 7. november 2019 15:20.. Sist oppdatert 17. november 2019 22:20.