Avdelingsingeniør SATCOM

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Ved Cybertjenester og operasjoner (CTO) driftsområde Eggemoen, er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør.
Stillingen inngår i en helkontinuerlig turnus. Tjenestested er Hønefoss.

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av Forsvarets satellittbaserte kommunikasjonssystemer.
 • Feilsøking på kommunikasjonssystemer, herunder datanettsystemer, bl.a. Cisco, IP-Ethernet.
 • Utvikle spesialkompetanse på radio frekvens (RF) utstyr innen satellittkommunikasjon.
 • Ansvar for registrering og ajourføring av teknisk dokumentasjon

Kvalifikasjoner

 • Universitet/høgskolenivå 1-3 år innen relevant fagkrets
 • Lang og relevant tjeneste kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring
 • Førerkort klasse B
 • Meget gode engelskkunnskaper
 • God fysisk form
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for nivå Strengt Hemmelig/Cosmic Top Secret før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • God vurderingsevne og løsningsorientert
 • Evne til helhetsoversikt
 • Være resultat, og serviceorientert

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør stillingskode 1085 kr 400 100 – kr 490 900 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner
 • Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.>

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Bård Risøy
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 32 17 71 11/ 99 09 64 31
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. juli 2017 13:33.. Sist oppdatert 21. august 2017 23:13.