Avdelingsingeniør - sjefstekniker (midlertidig) på Jan Mayen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK) er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.
Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.

For perioden primo april 2018 – medio oktober 2018 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingsingeniør- sjefstekniker ved Cyberforsvaret - CTK, stasjon Jan Mayen.
Forhåndsopplæring vil bli gitt i nødvendig grad og den som ansettes må kunne tiltre noe tidligere enn øvrig personell.
Du finner mer informasjon om Jan Mayen og stillingene på http://jan.mayen.no.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen.
 • Utføre operativ betjening av stasjonen iht vaktliste, herunder besvare henvendelser på telefon, eller telefax, betjening av stasjonens kommunikasjonssenter.
 • Føring av stasjonslogg , registrering og rapportering av feil eller uregelmessigheter.
 • Lede og foreta uprogrammert vedlikehold på utstyret, samt vurdere og prioritere avvik.
 • Koordinere og delta i kompetanseoppbygging for elektronikkavdelingens personell.
 • Kontrollere, etterforsyne og følge opp stasjonens reservedelslager.
 • Holde stasjonens inventarlister ajour. Holde stasjonens tekniske håndbøker ajour.
 • Delta i aktiviteter i forbindelse med utredning, konfigurasjonsendring og gruppearbeid innen fagområdet.
 • Delta i stasjonens HMS-opplegg og turnusordning.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig ingeniørhøyskole med relevant fagkrets eller tilsvarende.
 • Gode engelskkunnskaper er nødvendig.
 • Gyldig førerkort for personbil.
 • Opplysninger om sertifikat etc. må fremgå av søknaden.
 • Spesiell helse- og tannlegeattest må forelegges etter nærmere anvisning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med spesialutdanning innen radionavigasjon, kompetanse tilsvarende General Operator Certificate (GOC sertifikat) og spesialutdanning innen EDB.

  På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt
 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og trives med å ta initiativ
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør, kode 1084, LR 16, pt. kr 446 900 - 482 500 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8 % skatt og 8,2% avgift til folketrygden.
 • Arktisk tillegg, pt. kr 3 800 per mnd.
 • Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.
 • Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.
 • Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.
 • Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torgeir Madsen
Tittel: Major
Telefon: 76 11 66 41/416 14 193
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. oktober 2017 14:15.. Sist oppdatert 15. november 2017 23:15.