Avdelingsleder Forpleiningsavdelingen Haakonsvern orlogsstasjon

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Ved Haakonsvern orlogsstasjon (HOS) er det ledig fast stilling som avdelingsleder. HOS er Sjøforsvarets hovedbase og Nordens største marinebase med vernepliktige, militære og sivile tilsatte. Orlogsstasjonen ligger 15 km utenfor Bergen sentrum.
Driften ved HOS skal understøtte Marinens, Kystvaktens og Sjøheimevernets fartøyer under landligge. I tillegg skal den ivareta Forsvarets behov for støttetjenester i Bergensregionen.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for drift og koordinering av forpleiningen i Bergen/Voss området, herunder å utføre de til enhver tid gitte pålegg mht økonomi, økonomioppfølging innenfor sitt fagfelt og utarbeide og revidere turnus og arbeidsplaner
 • Lede og koordinere interne kontrollsystemer (IK-mat og HMS)
 • Lede og koordinere og samkjøre systemer og rutiner vedrørende vedlikehold og drift av forpleiningsavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor innen forpleiningsfaget, eksempelvis ernæring, kostøkonom, hotelladministrasjon eller næringsmiddelteknologi
 • Relevant tjenesteerfaring fra kjøkkenledelse eller tilsvarende
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Gode datakunnskaper
 • Ønskelige krav:
 • Fagbrev innen kokkefaget
 • Kjennskap til SAP og Forsvarets organisasjon
 • Gjennomført førstegangstjeneste
 • Pedagogisk erfaring, eksmpelvis instruktør eller veileder
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning

Utdanningsretning

 • Hotell og restaurantfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig
 • Være løsningsorientert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ kode 1407, for tiden 474 700 – 611 700 pr år. Innplassering i henhold til ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Johs Stormark
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: 55 50 59 15/ 976 99 787
E-post: jstormark@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 14. juli 2017 10:21.. Sist oppdatert 9. august 2017 23:12.