Avdelingssjef materiellavdelingen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets våpenskole produserer kunnskap og kompetanse som er nødvendig for Forsvarets og Cyberforsvarets bruk av cyberdomenet.

Cyberforsvarets våpenskolen søker nå avdelingssjef for materiellavdelingen, som skal ha ansvar for å ivareta prosjektkoordinering innen sjef Cyberforsvarets tildelte prosjektportefølje. Som vår nye avdelingssjef vil du ha personellansvar, prosessansvar og fagansvar.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og lede avdelingens virksomhet.
 • Ivareta prosjektkoordinering innen sjef Cyberforsvarets tildelte materiellprosjektportefølje.
 • Ivareta arkitektur- og prosesstøtte til alle virksomhetsområder i våpenskolen, herunder konseptutvikling, prosjekter, test og verifikasjon, og faglige planer og strategier.
 • Bidra i utarbeidelse av Perspektivplan INI.

Kvalifikasjoner

 • Master innen relevant fagområde.
 • Lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig /NATO Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med erfaring innen prosjektledelse, materiellutvikling og virksomhetsarkitektur.
 • Det er ønskelig med ledererfaring.
 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret.
 • Den som ansettes må kunne fremstilles for militær lege for vurdering av medisinsk skikkethet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Dokumentert ledererfaring
 • Gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Kurs og opplæring etter behov.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef, kode 1211, ltr. 66-76, pt. kr 573.700 - 704.800 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Morten Ulimoen
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 480 13 111
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 16. mai 2018 14:02.. Sist oppdatert 27. mai 2018 17:20.