Avdelingssykepleier på Jan Mayen (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK) er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.
Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.

For perioden primo april 2018 – medio oktober 2018 søkes personell til halvårlig engasjement som avdelingssykepleier ved Cyberforsvaret - CTK stasjon Jan Mayen.
For mer informasjon om Jan Mayen og stillingen se http://jan.mayen.no

Arbeidsoppgaver

 • Organisere, lede og administrere helsetjenesten og utføre praktisk sykepleie.
 • Opprettholde beredskap for å ta seg av syke eller tilskadekomne.
 • Planlegge og lede sanitetstjensten under øvelser og katastrofeberedskap.
 • Medisinske konsultasjoner, daglig psykososial omsorg etter behov, herunder fremming av trivselstiltak.
 • Planlegge og utføre opplæring av øvrig stasjonspersonell i førstehjelp og helsefremmende/sykedomsforebyggende tiltak.
 • Ivareta bibliotektjenesten ved stasjonen.
 • Utarbeide helse/skaderapporter. Kontrollere og etterforsyne medisinbeholdning og førstehjelpsutstyr.
 • Kontrollere og vedlikeholde legekontorets utstyr.
 • Vask av felles sanitærrom.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier med minst 8 års relevant tjenesteerfaring.
 • Erfaring fra akuttmedisinsk arbeid.
 • Spesialutdanning innen anestesi eller intensiv sykepleie.
 • Erfaring fra akuttmedisin, anestesi/skadekirurgi.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Konfidensielt/NATO Confidential før tiltredelse.
 • Søkere må være norske statsborgere for å kunne sikkerhetsklareres.
 • På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt
 • Strukturert
 • Resultatorientert og trives med å ta initiativ
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som spesialutdannet sykepleier, kode 0810, pt. kr 494 800 - 558 500 brutto pr. år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8 % skatt og 8,2% avgift til folketrygden.
 • Arktisk tillegg, pt. kr 3 800 per mnd.
 • Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.
 • Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.
 • Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.
 • Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torgeir Madsen
Tittel: Major
Telefon: 76 11 66 41/416 14 193
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. oktober 2017 14:14.. Sist oppdatert 15. november 2017 23:15.