Avtaleforvalter seniorkonsulent

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.
Som avtaleforvalter i avdelingen Strategiske avtaler vil du ha ansvaret for å etablere og gjennomføre avtale- og kontraktsoppfølging innen respektiv kategori. Avtaleforvaltning inkluderer oppfølging av kontrakter både internt i Staten og mot eksterne leverandører, dette inkluderer f.eks. implementering, utvikling, måling, evaluering, kommunikasjon og terminering.

Tjenestested: Kjeller. Det er politisk vedtatt at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av avtaler innen eget kategoriområde
 • Bidragsyter til tverrfaglige kategoriteam og utvikling av disse
 • Gjennomføre jevnlig dialog og oppfølging med leverandører/interne kunder for å identifisere forbedringsområder knyttet til prosess, logistikk og sortiment
 • Tydeliggjøre og kvalitetssikre leverandørens ansvar for rapportering og kvalitetsforbedringer
 • Måle og følge opp overholdelse av kontraktsvilkår
 • Gjennomføre tverrfaglig leverandørevalueringer og iverksette relevante tiltak
 • Sikre teknisk og operasjonell implementering av inngåtte avtaler

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets. Det er ønskelig med relevant høyere utdanning på masternivå.
 • God innsikt i anskaffelsesprosesser og regelverk
 • Ønskelig med erfaring fra avtaleforvaltning og leverandøroppfølging
 • Videre må søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.

Utdanningsretning

 • Logistikk
 • Administrasjon og ledelse
 • Økonomi
 • Juridiske fag

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til god nettverksbygging internt og eksternt
 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Evner å arbeide selvstendig og i team
 • Resultatorientert og initiativrik
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent, kode 1363 for tiden kr 477 800 – 600 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Bakken, Geir Joar
Tittel: Major
Telefon: (+47) 481 64 230
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 22. november 2017 11:31.. Sist oppdatert 4. desember 2017 23:21.