Bedriftslege/bedriftsoverlege - Indre Østland

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Operasjonsstøtteavdeling Hæren / Forsvarets bedriftshelsetjeneste Indre Østland (FBHT-IØ) har ledig en 100 % stilling som bedriftslege/bedriftsoverlege for fast tilsetting med tiltredelse snarest.
FBHT-IØ er en regional bedriftshelsetjeneste som dekker Forsvarets virksomheter på Indre Østland. FBHT-IØ har seks stillinger som til sammen dekker fagfeltene arbeidsmedisin, psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi og yrkeshygiene. FBHT jobber i henhold til lov og forskrift. Fysisk arbeidssted er Terningmoen, Elverum.
Bedriftshelsetjenesten skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid som skal bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser. FBHT har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Den enkelte ansatte har utøvende fagansvar innen sitt fagfelt.
Stillingen som bedriftslege/bedriftsoverlege kan bli tillagt medisinsk faglig ansvar i FBHT-IØ.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra med faglig rådgivertjeneste overfor Forsvarets virksomheter i regionen innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samsvar med arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifters krav
 • Utøve bedriftshelsetjeneste i hht forskrift om "Organisering, ledelse og medvirkning" i arbeidsmiljørelaterte forhold, herunder forebyggende arbeid, kartlegging, rådgivning, undervisning og helseovervåkning

Kvalifikasjoner

 • Medisinsk embetseksamen, norsk autorisasjon og gjennomført turnustjeneste
 • Minimum 3 års relevant tjenesteerfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli vektlagt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen
 • Det vil være krav til godkjent medisinsk skikkethet. Egenerklæring om helse vil bli avkrevd og aktuelle søkere vil få tilsendt skjema for utfylling
 • Det er ønskelig med erfaring fra bedriftshelsetjeneste eller fra arbeidsmedisinsk institusjon og spesialundervisning innen arbeidsmedisin
 • Det er ønskelig med gjennomført førstegangstjeneste og kjennskap til Forsvaret

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden
 • Arbeidstid er 37,5 t/uken
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter statens regulativ som bedriftslege p.t. kr 715 400 - kr 910 900. Det trekkes 2% til lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Helga Espeland Hol
Tittel: HR Rådgiver
Telefon: 400 29 701
E-post:

Navn: Liz Helen Flyen Kvamme
Tittel: Bedriftssykepleier/ administrativ leder
Telefon: 992 22 791
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. november 2017 14:31.. Sist oppdatert 7. desember 2017 23:38.