Controller i Forvaltning- og controllingseksjonen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Personell- og lønnsavdelingen er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter og er lokalisert i Harstad. Avdelingen er ansvarlig for den sentrale personellforvaltningen og har i tillegg et helhetlig faglig ansvar for lønns-, reise- og flytteprosessene i Forsvaret.

Vi har nå ledig en fast stilling som controller/rådgiver, som skal delta i videreutvikling og oppfølging av lønns-, reise- og flytteprosessene.
Stillingen er plassert i Forvaltning- og controllingseksjonen.
Ved eventuelt internt opprykk/ansettelse, kan det ble ledig annen stilling som førstekonsulent/konsulent.
Oppgi og spesifiser i søknaden om det er aktuelt å søke på slike stillinger.

Arbeidsoppgaver

 • Være med på å utvikle og følge opp lønn og transaksjoners analyser, metoder, rapporter, resultater, effektivitet og rutiner for å overvåke hendelser innenfor lønns-, reise- og flytteprosessene.
 • Planlegge og foreslå tiltak der det er nødvendig.
 • Som en del av HR-kompetansesenter levere HR-tjenester i form av saksbehandling, støtte og rådgivning til eksterne, forsvarets ansatte, ledere og HR i avdeling.
 • Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning (Bachelor).
 • Det er krav om minimum tre års relevant tjenesteerfaring innenfor stillingens arbeidsområde (regnskap).
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling med kjennskap til lov- og avtaleverk i Staten.
 • Annen relevant utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuelle mangler ved de formelle kravene.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Det vil bli lagt vekt på god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, kode 1434, pt. kr 517.700 - 579.300, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Eventuelt lønn som førstekonsulent, kode1408, pt. kr 410.000 - 499.600 avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Lillegraven, Frank
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 77 01 40 16/488 96 451
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. desember 2017 08:21.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.