Direktør avdeling fellestjenester

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Avdeling fellestjenester leverer støttetjenester til hele Forsvarsmateriell innenfor HR, informasjon- og kommunikasjon, juridisk, sikkerhet, compliance og strategi- og planarbeid. Avdelingen er delt i fire seksjoner og består av ca. 60 medarbeidere. Vi søker nå en leder for avdelingen.

Som direktør for avdeling fellestjenester vil du ha ansvar for koordinering, styring og utvikling av områdene som avdelingen har ansvar for. Stillingen inngår i direktør Forsvarsmateriell sin ledergruppe. Forsvarsmateriell er en etat under utvikling, og endringer i oppgaver og ansvar må påregnes.

Kvinner oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og organisere avdeling fellestjenester
 • Utarbeide og følge opp avdelingens aktivitets- og handlingsplan
 • Koordinere tiltak og aktiviteter på tvers av seksjoner og opp mot andre avdelinger i Forsvarmateriell
 • Videreutvikle avdelingens tjenester og leveranser i tråd med Forsvarsmateriells virksomhetsplan
 • Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel innen strategi, administrasjon, organisasjon, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, jus eller økonomi, gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse
 • Erfaring med strategi- og planarbeid, målstyring og rapportering
 • 5-10 års ledererfaring fra tilsvarende rolle, med dokumentert gode resultater
 • Særskilt god fremstillingsevne skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret

Personlige egenskaper

 • Evne til å beslutte og gjennomføre komplekse prosesser
 • Særlig gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Evne å skape relasjoner og bygge nettverk
 • Systematisk og målrettet
 • Som leder er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøer
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vektlegges.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis medlemskap i Forsvarets personellservice
 • Tilgang til treningssenter i nabobygget, og muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsspenn fra kr 792 700,- til kr 910 900,- i tillegg tilkommer lederlønnstillegg. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  For mer informasjon om stillingen, kontakt brigader Anne Rydning på tlf: 474 63 490 eller via e-post: arydning@mil.no eller HR-rådgiver Nina Elisabeth Smeby på tlf: 934 05 010 eller via e-post: e-nsmeby@mil.no

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Nina Elisabeth Smeby
Tittel: HR medarbeider
Telefon: (+47) 93405010
E-post:

Navn: Anne Rydning
Tittel: Brigader
Telefon: (+47) 47463490
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. april 2018 10:18.. Sist oppdatert 26. april 2018 20:16.