Driftskoordinator og seksjonsleder

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.
 
I Vedlikeholdsavdelingen vedlikeholdes alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

Forsvarets logistikkorganisasjon / Divisjon vedlikehold / Romerike tekniske verksted (FLO / VEDL / RTV) er et av de største verkstedene i Forsvaret. Verkstedet har per i dag ca 120 ansatte og beliggenhet på Trandum, like ved Oslo lufthavn Gardermoen, samt en seksjon på Værnes og en på Nordkisa. Verkstedets virksomhet er innen vedlikehold, modernisering, oppgradering og dokumentasjon av teknisk materiell i Forsvaret.
Bedriften har et godt arbeidsmiljø med fleksibel arbeidstid, mulighet for trening i arbeidstiden og sosiale velferdstilbud.

Ved Romerike tekniske verksted er det ledig fast stilling som driftskoordinator og seksjonsleder - SKO 0175.
Stillingens hovedoppgave er å lede arbeidet med produksjonsplaner og følge opp leveranseavtaler.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver er blant annet:
 • å beregne verkstedkapasitet og følge opp verkstedets produksjon
 • å bistå til verkstedets virksomhetsplan
 • å lede seksjonen og følge opp ansatte ved seksjonen
 • å følge opp policy, planer og kompetanseutvikling ved seksjonen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent 3-årig universitets - høgskoleutdanning (Bachelor) innen produksjonsstyring
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring innen produksjonsstyring og ledelse som er relevant for stillingens ansvarsområde
 • Søkere må kunne beherske bruk av vanlige office-applikasjoner. Det er ønskelig med erfaring fra bruk av SAP og andre datasystemer innen produksjonsstyring

Utdanningsretning

 • Annet

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
 • 6 måneders prøvetid
 • Ansettelse skjer så snart som mulig etter at sikkerhetsklarering er i orden.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i lønnstrinn 63 + garantitillegg, som til sammen utgjør kr 583 547 per år.
 • Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse og avgift til Statens OU-fond.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
 • Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
 • I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 • Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Espen Søberg
Tittel: Prosessleder maj
Telefon: (+47) 902 08 050
E-post:

Navn: Holth, Svend
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: (+47) 990 96 123
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. februar 2018 09:30.. Sist oppdatert 26. februar 2018 23:27.