EBA-koordinator

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

133 Luftving holder til på Andøya flystasjon. Det er basen for de maritime patruljeflyene til Forsvaret, P-3 Orion. Ingen andre fly kan overvåke så langt til havs som Orion-flyene.

 

Er du på utkikk etter en spennede og utfordrende jobb i et trivelig og aktivt miljø, med mulighet for fleksibel arbeidstid? Ved Andøya flystasjon 133 Luftving stab er det nå et ledig vikariat som koordinator for eiendom-, bygg- og anlegg (EBA), med mulighet for forlengelse, eventuelt senere fast tilsetting.

Stillingens hovedoppgaver er blant annet å koordinere avdelingenes behov innen fagområdene EBA og miljøledelse, samt utvikle avdelingens eiendom, bygg og anleggsplaner. Det inngår også rådgivning i saker innenfor fagområdet, noe som også inkluderer flyoperative flater, og infrastruktur for flydrift. Koordinator skal også bidra til en effektiv og rasjonell forvaltning av avdelingens EBA, herunder oppfølging og rapportering. I tillegg inngår det å holde kontakt med Forsvarets brukere, og Forsvarsbygg innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge behov via prosjektutforming til gjennomføring av byggeprosjekter
 • Utarbeide og oppdatere EBA-virksomhetsplaner
 • Koordinere ressursbehovet for EBA ved 133 Luftving sine avdelinger
 • Koordinere miljøledelse, samt gi faglige råd og anbefalinger innen fagfeltet
 • Bistå avdelinger ved Andøya flystasjon i ressursdialogen til nivå 2 innen EBA og miljøtiltak
 • Utøve rådgivning innen fagområdet EBA til avdelinger ved flystasjonen
 • Gi innspill til Forsvarsbygg når det gjelder drift /vedlikehold, samt forvalte og følge opp tilleggsavtaler

Kvalifikasjoner

 • Krav til 3-årig utdanning på høgskole- eller universitet, fortrinnsvis innen administrasjon, ledelse, økonomi, eller juss. Annen utdanning og/eller lang relevant tjenesteerfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG
 • God norsk muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Villig til å ta utdanning, og eventuelle fagkurs som arbeidsgiver pålegger

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Relevant tjenesteerfaring fra forvaltning, prosjekthåndtering og stabsarbeid
 • Erfaring innen saksbehandling

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik
 • God vurderingsevne
 • Proaktiv
 • Lærevillig
 • Ha evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig, og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent, stillingskode 1363, for tiden kr 470.100- 569.000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres. Personopplysningsblankett for sikkerhetsklarering lastes ned på www.nsm.stat.no, og sendes 133 Luftving – Sikkerhetsoffiser – 8480 Andenes innen søknadsfristen.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Wenche Rønneberg
Tittel: Seksjonsleder HR-seksjonen
Telefon: 76 11 63 12
E-post:

Navn: Beate Stellander
Tittel: EBA-koordinator
Telefon: 990 17 711
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 25. oktober 2017 09:27.. Sist oppdatert 13. november 2017 23:31.