En god innkjøper er et godt verktøy for fellesskapets penger

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Brigade Nord er kjernen i Hæren og består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Har du erfaring og lyst til å jobbe med innkjøp for å sikre tilgang på varer og tjenester til riktig tid? Vi ser etter deg som er motivert og som stadig er på utkikk etter å finne løsninger slik at vareflyten blir mest mulig effektiv. Du er god til å planlegge og nøyaktig i det du gjør. Du oppnår i tillegg god kontakt med folk både internt og utad mot våre leverandører.

Som innkjøper blir du en del av staben i Sambandsbataljonen. Det innebærer at du er med på å løse oppdraget med å gi avdelingene i Brigade Nord sambandsdekning, slik at brigadesjefen skal kunne ha kommando og kontroll over sine underavdelinger.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

  • Følge opp avdelingens innkjøp
  • Sikre korrekt innkjøpsprosess og at dokumentasjon ivaretas
  • Behandle rekvisisjoner
  • Opprette innkjøpsordrer innenfor fullmakt og gjennomføre avrop på rammeavtaler
  • Andre administrative oppgaver i bataljonsstaben 

Kvalifikasjoner

  • 3-årig kontorfaglig utdanning med fagbrev/tilsvarende
  • Relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

  Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Bachelorgrad innen økonomiske eller administrative fag
  • Erfaring med SAP og MS office (Excel, Word)

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever at du:

  • jobber godt sammen med andre 
  • er initiativrik 
  • er opptatt av å yte god service og oppnå gode resulter

Vi tilbyr

  • Normal arbeidstid fra kl 07.30-15.30 med mulighet for flexitid
  • Mulighet for trening i arbeidstiden
  • Lønn etter Hærens lønnspolicy som førstekonsulent, stillingskode 1408, ltr 46-56, pt. kr 420 700 - 496 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontakt

Navn: Ruben Haus
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 77 89 56 10
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 1. november 2019 11:23.. Sist oppdatert 17. november 2019 23:20.