Engasjement som utdanningsbefal

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 45.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) ble opprettet i 1948. Kompetansesenteret ligger 500 m fra Dombås sentrum som er et trivelig lokalsamfunn ved foten av Dovrefjell. Dovre kommune har gode offentlige tjenestetilbud, et rikt idretts- og kulturtilbud. I tillegg er fjellområdene i og rundt kommunen et ypperlig utgangspunkt for friluftsliv.
Heimevernets skole og kompetansesenter (HVSKS) har våpenskolestatus. HVSKS har utdanning, utviklingsarbeid, samt kvalitetssikring/veiledning som primæroppgaver. Skolen utdanner årlig rundt 1100 befal på en rekke ulike kurs.

Stillingen innebærer å planlegge, koordinere og delta i fastsatte oppgaver innenfor utdanning og veiledning i HVSKS sin regi opp til og med kompaninivå/områdenivå samt støtte utviklingsavdelingen i fastsatte oppgaver innenfor utvikling.

Heimevernets skole- og kompetansesenter har et ledig engasjement som utdanningsbefal med tiltredelse høsten 2017. Stillingen lyses ut som engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennom utdanning utøve funksjonen som kursoffiser, delta i undervisning/veiledning under kurs, treninger, øvelser, konferanser/seminarer eksternt og internt
 • Gjennom undervisning implementere og forankre nye kapasiteter ved Heimevernets organisasjon
 • Fagansvar iht. tildelte oppgaver
 • Bistå i prosjekter
 • Støtte utviklingsseksjonen med evalueringer og utviklingsvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Inneha grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig etter tiltredelse
 • Ønskelig med videregående befalsutdanning (VBU I og II)
 • Ønskelig med tjenesteerfaring fra Heimevernet

Utdanningsretning

 • Militære fag / Forsvaret

Utdanningsnivå

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnet
 • Initiativrik og kreativ
 • Selvstendig samtidig som man fungerer godt i team

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1567 Stabssersjant/Flottiljemester i lønnsramme: 37/alt 1-21. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Frode Faksvåg
Tittel: Sjef Utdanningsavdelingen
Telefon: 612 17 511
E-post: ffaksvåg@mil.no

Navn: Jim Stian Berg
Tittel: Sjef HR-avdelingen
Telefon: 612 17 602
E-post: jberg@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 28. juni 2017 13:16.. Sist oppdatert 28. januar 2019 15:17.