Er du interessert i en spennende jobb innen HR på Sessvollmoen?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets sanitet bidrar du til å ivareta Forsvarets stridsevne før, under og etter operasjoner. En av hovedoppgavene er å sørge for at personell kan gjennomføre sine oppdrag, minst mulig begrenset av sykdom eller skade. Forsvarets sanitet samarbeider tett med det sivile helsevesenet og sanitetsmiljøene til våre allierte.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Forsvarets sanitet (FSAN) søker deg som har høyere utdanning kombinert med flere års erfaring fra HR, gjerne med bruk av SAP som verktøy. Du jobber systematisk og har høy personlig integritet. Du klarer også å balansere et høyt arbeidstempo med struktur og kvalitet i arbeidet.

Arbeidsoppgaver

  • Gi råd innen personellforvaltning for sivile primært, herunder generell saksbehandling og forvaltning av personellet gjennom hele HR-Søylen. Det innebærer rekruttering, utvikling, anvendelse og avvikling av personell
  • Utvikle, gi råd og veilede i bruk av det tekniske rekrutteringsverktøyet, og knytte dette opp mot prosesser i SAP for å ivareta målsettingen om forsvarlig forvaltning
  • Gi råd innen HR til lokalt ansatte og leder
  • Bistå ved gjennomføring av intervju i forbindelse med ansettelse av personell i FSAN 
  • Ansette sivilt og militært personell, herunder disponering av militært personell

Kvalifikasjoner

  • Det kreves Bachelorutdanning (eks HR/tilsvarende). Annen relevant utdanning på samme nivå vil kunne bli vurert.
  • 2 års arbeidserfaring innen HR
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

  Ønskelige kvalifikasjoner:  

  • Tilleggsutdanning innen administrasjon og ledelse       

Personlige egenskaper

  • Teamkompetanse
  • Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
  • Arbeide godt sammen med andre og ha evne til å bygge relasjoner
  • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig 

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling 
  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • Fleksibelarbeidstid, jfr Statens fleksitidsavtale
  • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden  
  • Stillingskode 1363 seniorkonsulent: Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, ltr. 63-67 pt. kr 563 700 – 605 500 brutto per år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Kontakt

Navn: Pål Vik-Strandli
Tittel: personellbefal FSAN
Telefon: 63 92 68 70
E-post:

Navn: Gøril Skjærseth
Tittel: oberstløytnant
Telefon: 986 57 477
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. november 2019 11:16.. Sist oppdatert 17. november 2019 23:19.