Er du strukturert og ønsker å jobbe med materiell til Forsvarets NH90 helikopter?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

139 Luftving har hovedsete på Bardufoss flystasjon som er landets eldste operative flystasjon. 139 Luftving består i dag av Luftving Stab, 334 skv (Fregatt), 337 skv (Kystvakt), Luftforsvarets flygeskole, Baseskvadron og Vedlikeholdsskvadron.

139 Luftving har som primæroppgave å støtte Sjøforsvaret, Hæren og Forsvarets spesialstyrker i utøvelsen av daglige operasjoner, samt understøtte basedriften av Bardufoss Flystasjon og Luftforsvarets base Banak som kampenheter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Har du erfaring fra teknisk bransje? Ønsker du å bidra til et høyt sikkerhetsnivå på Luftforsvarets NH90 helikoptere? Har du fagbrev i logistikkfaget eller relevant bachelor/høgskoleutdaninning?

Bardufoss flystasjon har to nyopprettede stillinger som materiellmottakskontrollør i avdeling NH90 for deg som ønsker varierte arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og en jobb i et hektisk miljø. Høres dette spennenende ut ser vi frem til å få deg med på laget. 

Arbeidsoppgaver

  • Motta deler som ankommer lager og foreta kvalitetskontroll av materialet, herunder sørge for god datakvalitet og dokumentasjon på deler i nødvendige datasystem
  • Bidra som materiellplanlegger i planavdelingen ved behov
  • Bidra i prosjekt- og arbeidsgrupper innenfor SAP FIF 3.0 forvaltning i Luftforsvaret

Kvalifikasjoner

  • Logistikk/lagererfaring fra teknisk bransje eller flyteknisk grunnkompetanse
  • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
  • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
  • Gode dataferdigheter
  • Fullført førstegangstjeneste
  • Førerkort klasse B
  • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
  • Bestå Forsvarets fysiske krav før tiltredelse
  • Skikket for operasjoner i utlandet
  • Norsk statsborger 

  Ønskelige krav 

  • Fagbrev innen logistikkfaget/flyfag, eller annet relevant fagbrev
  • Relevant bachelor/høyskoleutdanning
  • SAP-kompetanse 

  Intern opplæring må påregnes 

Personlige egenskaper

  • Løsningsorienterert
  • Strukturert
  • Kunne jobbe selvstendig 

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
  • Fleksibel arbeidstid
  • Mulighet for trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings- og pensjonsordninger
  • Lønn etter Statens lønnsregulativ i grad OR2-4, kr 354.500 - 414.600. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte kandidaterer kan høyere lønn vurderes

Kontakt

Navn: Tom Kristensen
Tittel: avdelingsleder NH90 Bardufoss
Telefon: 411 23 936
E-post:

Navn: Arne Vestad
Tittel: NK avdeling NH90 Bardufoss
Telefon: 77 89 61 73/913 83 531
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 7. november 2019 08:19.. Sist oppdatert 19. november 2019 07:49.