Er du vår nye kontorsjef?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Har du full kontroll? Da er det kanskje du som skal bli vår nye kontorsjef og lede kontoret for materiellregnskap og kontroll? Vi i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) trenger deg som har utdanning og erfaring som gjør deg i stand til å lede kontorets seks ansatte på en måte som gjør at Forsvarets avdelinger har kontroll på sitt materiellregnskap. Høres dette ut som en jobb du kunne tenke deg?  Da er dette stillingen du skal søke!

Regional logistikkledelse Øst er en Budsjett- og resultatansvarlig avdeling med ca 200 ansatte, underlagt sjef FLO Forsyning. Avdelingen leder og koordinerer logistikk til Forsvarets avdelinger i østlandsregionen. Herunder leveres drivstoff, personlig bekledning og utrustning, IKT-materiell, samt teknisk materiellforsyning til Forsvarets avdelinger. I tillegg har Regional logistikkledelse Øst landsdekkende leveranser innenfor ammunisjon, basemateriell, sanitet og Forsvarets uniformsutsalg. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er knyttet til prosesser innenfor materiellregnskapsføring og rollen som nærmeste leder for kontorets ansatte

  • Lede, organisere og gjennomføre aktivitet innenfor virksomhetens kontroll og regnskapsfunksjoner. Dette innebærer ivaretakelse av driftsanskaffelser, etterforsyninger, lagring, distribusjon, bruk, vedlikehold og utfasing av materiell og materiellsystemer for Forsvarets virksomheter i Østerdalen
  • Ansvar for oppfølging av ansatte, ivaretakelse av arbeidsmiljø og HMS-regelverk 
  • Forestå materiellregnskapsføring for avdelinger i Forsvaret
  • Ivareta leveranser til kunder både nasjonalt og internasjonalt, noe som periodevis kan medføre noe reisevirksomhet
  • Saksbehandle og kontrollere hele virksomhetsområdets kontroll- og regnskapsvirksomhet

Kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad innen kontor/administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap eller logistikk
  • Minimum ett års ledererfaring fra offentlig forvaltningstjeneste
  • Annen utdanning, samt relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning. Med relevant erfaring menes minimum seks års erfaring fra fagområdet og minimum seks år fra sammenlignbar lederstilling
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse

   Ønskelige kvalifikasjoner

  • Kunnskap om Forsvarets materiell og organisasjon 
  • Kjennskap til forsyningsprosesser i SAP

Personlige egenskaper

  • Du har gode samarbeids- og lederegenskaper
  • Du er utviklingsorientert
  • Du jobber godt selvstendig
  • Du er analytisk og strukturert
  • Du er resultatorientert og initiativrik

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
  • Fleksibel arbeidstid.  
  • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. muligheter for trening i arbeidstiden.  

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kontorsjef kode 1054 ltr. 54 – 62 (eventuelt kr 479 600 - 552 800 brutto per år). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. 

Kontakt

Navn: Truls Erik Paulsen
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 63944230
E-post:

Navn: Andre Karseth
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 93405546
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 1. november 2019 13:21.. Sist oppdatert 19. november 2019 08:48.