Er du vår nye underdirektør?Forsvarets Logistikkorganisasjon søker en dyktig leder og jurist.

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Våre jurister jobber tett med kollegaer og i tverrfaglige team hvor det utveksles erfaringer og arbeidsmetodikk innen juridisk og kommersiell rådgivning. Vi ser etter en samarbeidsvillig  jurist med ledererfaring, godt faglig skjønn og med stor interesse for offentlige anskaffelser.  

Stillingsinnehaver vil lede merkantil
og juridisk avdeling.
I stillingen vil du være ansvarlig for juridisk rådgivning og støtte til ulike kategoriteam i utforming av
innkjøps- kontrakter og rammeavtaler. Du skal også bistå kategoriteamene i saker
innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett, erstatningsrett og tilstøtende
rettsområder.
Videre vil du være ansvarlig for kvalitetssikring av dokumenter av juridisk karakter i forbindelse med utlysning
av konkurranser.

Tjenestested: Det foreligger politisk vedtak om at Kjeller base skal legges ned og bytte av tjenestested må derfor
påregnes.

  

Arbeidsoppgaver

  • Lede merkantil og juridisk avdeling.
  • Juridisk rådgivning innen offentlige anskaffelser, kontraktsrett og tilstøtende rettsområder
  • Opplæring innen relevante rettsområder bl.a ved å gjennomføre kurs internt og eksternt
  • Utarbeide og vedlikeholde malverk i tråd med beste praksis og gjeldende regelverk
  • Bistå kategoriteamene i klage og tvistesaker
  • Kvalitetssikre dokumenter i forbindelse med vår innkjøpsvirksomhet

Kvalifikasjoner

  • Utdanning på masternivå innen rettsvitenskap
  • Minimum 3 års ledererfaring.
  • Minimum 5 års relevant erfaring fra anskaffelsesvirksomhet, fortrinnsvis offentlige anskaffelser
  • Kandidaten bør ha erfaring fra komplekse anskaffelsesprosjekter
  • Kandidaten bør ha forretningsjuridisk erfaring
  • Bør ha erfaring med klage og tvistehåndteringssaker
  • Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret og Forsvarets styringssystemer
  • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
  • Søker kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret

Personlige egenskaper

  • Nøyaktighet
  • Gode samarbeidsevner
  • Gjennomføringsevne 

Vi tilbyr

  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid
  • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden
  • Stillingen lønnes etter Statens regulativ som underdirektør kode 1059, ltr 76 – 82 (pt kr 723 200 - 860 300 brutto pr år), avhengig av kvalifikasjoner. I tillegg er stillingen tillagt lederlønnstillegg (ca kr 80 000 pr år)

Kontakt

Navn: Frisch, Helge
Tittel: Partner Orion Search AS
Telefon: +47 900 98 607
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 18. november 2019 11:22.. Sist oppdatert 11. desember 2019 23:12.