Fagarbeider (midlertidig) ved våpensystemseksjonen Bardufoss fellesverksted

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Bardufoss fellesverksted er en del av Troms Finnmark landverksted og er lokalisert i Rusta leir i Heggelia.
En midlertidig stilling som fagarbeider kode 5111 ved våpensystemseksjonen med snarlig tilsetting i ett år med mulighet for forlengelse og eventuelt fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre vedlikehold og reparasjon av hånd- og avdelingsvåpen iht godkjente vedlikeholdsplaner, fastlagte vedlikeholdsrutiner og faglig standard i vedlikeholdsavdelingens ansvarsområde
 • Delta i en helhetlig verkstedstøtte til militære avdelinger
 • Veilede lærlinger iht. utdanningsmål for disse

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som børsemaker, industrimekaniker, finmekaniker, automatiker eller optroniker
 • Førerkort kl B
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Norsk språk muntlig og skriftlig
 • Disponeringsplikt til internasjonal tjeneste iht Fredstjenesteloven
 • Medisinsk skikkethet og villighet for slik tjeneste vektlegges
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Den som ansettes må ha god helse og fremlegge egenerklæring om helse (aktuelle kandidater vil få tilsendt skjema)
 • Det er ønskelig med fullført førstegangstjeneste
 • Det er ønskelig at søkerne behersker engelsk

Utdanningsretning

 • Annet

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighet
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid. Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl. a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Stillingen lønnes etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret som fagarbeider kode 5111, (for tiden kr 463.986,23 - 511.103,25 brutto per år), avhengig av ansiennitet. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Tom Eirik Flovik
Tittel: Major/sjef Bardufoss fellesverksted
Telefon: (+47) 488 66 170
E-post:

Navn: Edel Marit Nerdrum
Tittel: Personellkonsulent
Telefon: (+47) 970 48 972
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 30. januar 2018 13:20.. Sist oppdatert 21. februar 2018 23:21.