Fagarbeider 1.kokk - Høybuktmoen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen/Forpleiningsseksjonen består av 3 kjøkken. Hovedkjøkkenet ligger på Høybuktmoen, mens det er mindre kjøkken på grensestasjonene Jarfjord og Pasvik.
Det er ledig to faste stillinger som fagarbeider/ 1.kokk på kjøkkenet Høybuktmoen. Stillingsinnehaver må i perioder jobbe på kjøkken Pasvik eller Jarfjord. Stillingene er tillagt turnustjeneste.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i alt arbeid i forbindelse med produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider
 • Ansvar for oppvask, vask og rengjøring i henhold til hygieneforskrifter og internkontroll, kundeoppfølging og kassefunksjon
 • Veilede lærlinger iht utdanningsmål

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som institusjonskokk/tilsvarende
 • Relevant praksis
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Den som ansettes må ha god helse og kunne fremlegge tilfredstillende helseattest
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges
 • Dersom det ikke er egnede søkere med fagbrev, vil søkere med lang relevant tjenesteerfaring kunne tilsettes.

Utdanningsretning

 • Kokk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt fleksibel arbeidstid
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fagarbeider/1.kokk kode 1203, (for tiden kr 345 400 –392 100 brutto per år), avhengig av kvalifikasjoner. En eventuell tilsetting på bakgrunn av lang erfaring og manglende fagbrev vil bli som kokk kode 1184 (for tiden kr 317 900 - 366 400 brutto pr år).
 • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Svein Larsen
Tittel: Plassmajor
Telefon: 454 04 212
E-post:

Navn: Anders Mikkola
Tittel: Personellkonsulent
Telefon: 404 13 496
E-post:

Navn: Rune Mikkelsen
Tittel: Ass kjøkkensjef
Telefon: 970 48 930
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 24. november 2017 08:41.. Sist oppdatert 22. desember 2017 23:17.