Fagarbeider innen flystruktur

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

133 Luftving holder til på Andøya flystasjon. Det er basen for de maritime patruljeflyene til Forsvaret, P-3 Orion. Ingen andre fly kan overvåke så langt til havs som Orion-flyene.

 

Er du på utkikk etter en meningsfull jobb hvor du kan bruke din faglige tyngde som mekaniker? Har du arbeidserfaring innen flystruktur, og er interessert i et arbeidsforhold med mulighet for tjeneste i internasjonale operasjoner? Høres det spennende ut å jobbe i et faglig team, i et operativt miljø? Da ser vi frem til å motta din søknad på ledig stilling som fagarbeider innen flystruktur ved Vedlikeholds skvadron, Andøya flystasjon 133 Luftving.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikehold innen fagfeltet strukturelement
 • Utføre feilsøking
 • Bidra med opplæring innen fagfeltet
 • Gjennomføre korrektive tiltak på strukturkomponenter i forbindelse med tilstandsbasert vedlikehold av P-3 Orion
 • Utføre modifikasjoner av skrog og skrogkomponenter
 • Koordinere teknisk arbeid
 • Utøve faglige vurderinger av luftdyktighet, og iverksette korrektive tiltak i forhold til materiell og komponenter

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som flystrukturmekaniker, eller tilsvarende
 • 1-3 års relevant tjenesteerfaring
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Medisinsk skikket for internasjonale operasjoner
 • Gjennomført førstegangstjeneste

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Typekurs P-3 Orion med spesialisering innen struktur
 • 2 års faglig tjeneste innen fagområdet struktur

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, som for eksempel egen bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, for tiden kr 503.860,50 - 544.302,45 per år. Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Tor-Roger Pedersen
Tittel: Leder Flyvedlikeholds avdelingen
Telefon: 76 11 67 01
E-post:

Navn: Wenche Rønneberg
Tittel: Seniorkonsulent/Leder HR-seksjon
Telefon: 76 11 63 12
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 21. november 2017 13:24.. Sist oppdatert 11. desember 2017 23:20.