Fagarbeider kokk (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 45.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Trøndelag heimevernsdistrikt (HV-12) holder til på Værnes Garnison i Stjørdal og omfatter Nord- og Sør Trøndelag.

Ved Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 lyses det ut 7 stillinger som kokk m/fagbrev, for midlertidig tilsetting med mulighet for forlengelse og eventuell fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon, klargjøring, anretning og servering av daglige måltider, gitt etter enhver tid gjeldende bestemmelser og rutiner.
 • Utføre renhold av kjøkken, spisesaler, anretning, maskiner og utstyr, og av kjøkkenfasiliteter, etter kjøkkenets interne plan, og utføre dette i henhold til IK-mat og HMS forskrifter.
 • Delta aktivt i opplæring av lærlinger og hospitanter.
 • Delta i kundeoppfølging og kassafunksjoner under måltidene.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk.
 • Annen utdanning eller lang relevant tjenesteerfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende utdanning.
 • Det er en fordel med kokkeerfaring fra institusjonshusholdning.
 • Beherske engelsk muntlig.
 • Ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Det er ønskelig med grunnleggende datakunnskaper.

Personlige egenskaper

 • God ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Positiv holdning

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som fagarbeider med fagbrev (kode 1203) LR 11, pt. kr 366 400,- til 386 700,- pr. år. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • Intervju må påberegnes.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Major Rune A Kvam
Tittel: Leder Adm-/Støtteseksjonen
Telefon: 74 83 65 40
E-post: rkvam@mil.no

Navn: Gunni Svee
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: 74 83 65 21
E-post: gsvee@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 12. oktober 2017 15:23.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:12.