Fagarbeider kokk

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Kjøkkenet på Rena leir serverer 4 måltider per dag og antall daglige spisegjester varierer mellom 200 og 800 personer. Stillingene er tillagt turnustjeneste og inngår i de 4 skiftene med 5 ansatte på hvert skift.

Vi har ledig 2 stillinger for fast tilsetting, og 1 stilling for midlertidig tilsetting med mulighet for forlengelse eller senere fast stilling.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider
 • Oppvask, vask og rengjøring i henhold til hygieneforskrifter og internkontroll Kundeoppfølging og kassefunksjon
 • Veiledning av lærlinger

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som institusjonskokk/kokk med fagbrev
 • Relevant praksis
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B
 • Den som tilsettes må sikkerhetsklareres for Konfidensielt før tiltredelse
 • Den som tilsettes må ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Kunne veilede lærlinger iht. utdanningsmål for disse

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fagarbeider/1.kokk kode 1203, p.t kr 361 700 - 392 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Oskal, Anniken Hestenes
Tittel: Personelloffiser
Telefon: (+47) 62 40 86 91
E-post:

Navn: Myrvang Per Sigurd
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: (+47) 62 40 21 50
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 23. oktober 2017 11:14.. Sist oppdatert 14. november 2017 23:18.