Fagarbeider motorfaget

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

 

I Vedlikeholdsavdelingen vedlikeholdes alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.


Romerike tekniske verksted (RTV) er et av de største verkstedene i Forsvaret. Verkstedet har per i dag ca 115 ansatte og beliggenhet på Trandum, like ved Oslo lufthavn Gardermoen. Verkstedets virksomhet er innen reparasjon, vedlikehold, oppgradering og dokumentasjon av teknisk materiell for Forsvaret.
Verkstedet har også en seksjon på Værnes i Trøndelag.
Ved teknisk seksjon på Trandum, er det nå ledig stilling for fast tilsetting som fagarbeider, innen motorfaget.

Arbeidsoppgaver

 • Reparasjon, vedlikehold og overhaling av tyngre motorer for Forsvarets kjøretøy.
 • Bistå på andre områder innen egen seksjon, eller ved andre seksjoner på verkstedet i forbindelse med oppdragsløsning ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves fagbrev som motormekaniker, mekaniker for tunge kjøretøy, lette kjøretøy, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner.
 • Avhengig av erfaring kan andre relevante fagbrev godtas.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.
 • Ansettelse forutsetter villighet for å reise på oppdrag i inn - og utland, samt krav om deltakelse i feltmessige avdelinger ved behov.
 • Det er ønskelig med god kjennskap til Forsvarets materiell.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
 • Intervju vil bli gjennomført

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • For stillingen gjelder Verkstedoverenskomsten for Forsvaret, samt Hovedavtalen LO - NHO med tilpasningsavtale for Forsvaret.
 • Lønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret p.t kr 475 613 - 519 070 per år, avhengig av kvalifikasjoner og lønnstjenesteansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse og avgift til Statens OU-fond.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Ole Torkild Sundby
Tittel: Seksjonsleder mester
Telefon: (+47) 990 94 260
E-post:

Navn: Holth, Svend
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: (+47) 990 96 123
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 30. oktober 2017 13:13.. Sist oppdatert 20. november 2017 23:19.