Fagarbeider ved Østerdalen landverksted (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Det er en ledig midlertidig stilling som fagarbeider i ett år, ved tunge kjøretøy seksjon på Elverum tekniske verksted med mulighet for forlengelse, eventuelt senere fast tilsetting.
Verkstedet er en del av Østerdalen landverksted, og lokalisert på Grindalsmoen industriområde.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre vedlikehold og reparasjon av Forsvarets kjøretøy som Sisu, Dingo,Scania lastebli og stridskjøretøy, etter godkjente vedlikeholdsplaner og faglig standard i vedlikeholdsavdelingens avsvarsområde
 • Bidra med opplæring innen fagfeltet og drive undervisning
 • Følge opp lærlinger i henhold til deres utdanningsmål
 • Delta i en helhetlig verkstedstøtte til militære avdelinger

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagbrev
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Førerkort kl. B
 • Relevant erfaring innen søkte fagområde
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Disponeringsplikt til internasjonal tjeneste iht Forsvarsloven. Medisinsk skikkethet og villighet for slik tjeneste vektlegges
 • Førerkort kl. C er ønskelig

Utdanningsretning

 • Bil-/Mekanikerfag

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighet
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Kunne samarbeide selvstendig og strukturert
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter verkstedoverestkomsten for Forsvaret, avhengig av ansiennitet pt kr 462 420-501 805 brutto per år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Tore Oustad
Tittel: Verkstedsjef
Telefon: (+47) 900 25 711
E-post:

Navn: Aud Westgård
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: (+47) 992 22 783
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 15. november 2017 15:14.. Sist oppdatert 15. desember 2017 23:27.