Fagekspert prosesstyring

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og felleskapets interesser.

Forsvarets FIF-administrasjon (FFA) er organisert under Forsvarets fellestjenester og har som oppgave å gi råd og veilede forsvarsledelsen innen virksomhetsprosesser som inngår i Forsvarets styringssystem.
Forsvarets FIF-administrasjon skal også støtte Forsvarsmateriell som prosesseier. Virksomhetsprosessene skal styres, forvaltes og videreutvikles enhetlig, og Forsvarets FIF-administrasjon arbeider kontinuerlig med et felles rammeverk for dette som kalles prosesseierskap. Prosesseierskap inngår som en del av Forsvarets styringssystem og omfatter prosess-, data-, innholds-, og tilgangsforvaltning.
Forsvarets FIF-administrasjon utøver samordnet og koordinerende styring for å sikre enhetlig utøvelse av prosesseierskap på tvers av prosessområdene i Forsvaret og Forsvarsmateriell. 

I teamet prosess- og data er det en ledig stilling som fagekspert prosesstyring.
Stillingens hovedoppgave er å bidra til at prosessforvaltningen og prosesskvalitet videreutvikles som en del av Forsvarets styringssystem.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve prosesstyring, rådgi og veilede i kontinuerlig forbedring av prosesser.
 • Støtte i arbeid med prosessdokumentasjon og prosesskvalitetstiltak.
 • Det må også påregnes deltakelse i arbeid rettet mot dataforvaltning og datakvalitet, og mot FFAs øvrige ansvarsområder innen prosesseierskap generelt

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen relevant fagfelt.
 • Annen utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Krav til minimum 1 år relevant erfaring med prosessforbedringsarbeid og prosessmodellering av virksomhetsprosesser i større virksomheter.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.

  Ønskelige krav:

 • Relevant 5-årig masterutdanning.
 • Konkret erfaring fra leveranseavtalearbeid og datakvalitetshevende tiltak i større forretningssystemer/ERP-systemer.
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og virksomhetsprosesser.
 • Erfaring fra lean som metode.
 • Minimum 2 år relevant erfaring med prosessforbedringsarbeid og prosessmodellering av virksomhetsprosesser i større virksomheter.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Selvstendighet
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til å være kvalitetsbevisst og løsningsorientert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig betydning

  Den enkelte kandidat vil bli vurdert i forhold til avdelingens behov for teamkompetanse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden .
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som rådgiver, kode 1434, pt. kr 563.500 – 614.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Kai Øderud
Tittel: Sjef Forsvarets FIF-administrasjon
Telefon: 23 09 81 00 / 950 42 090
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 3. juli 2017 15:26.. Sist oppdatert 10. august 2017 23:16.