Forsvarets personvernombud

 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarsstaben (FST) bistår du Forsvarssjefen med å planlegge, styre og følge opp
hele virksomheten til Forsvaret – alt fra styrkeproduksjon til operasjoner og støttevirksomhet.
FST har ca. 160 ansatte i fem avdelinger innenfor styring, plan, operasjoner, økonomi og HR.

HR-avdelingen i Forsvarsstaben utøver arbeidsgiveransvaret i etaten på vegne av Forsvarssjefen,
og styrer fagområdet personell, lederskap og kompetanse i Forsvaret. Sjef for Forsvarsstabens HR-avdelingen, er Forsvarets HR-direktør.
Alt HR-arbeid i Forsvaret skal understøtte den operative virksomheten, og bidra til økt operativ evne. Gjennom arbeid med ledelse, organisasjonskultur og kompetanse i tråd med HR-strategien, skal Forsvaret rekruttere, utvikle og beholde sivile og militære medarbeidere med høy motivasjon og riktig kompetanse. HR-avdelingen er organisert i tre seksjoner; Kompetansestyringsseksjonen, Arbeidsgiverseksjonen og Utdanningsseksjonen.

Har du erfaring innen personvern, og kjenner de nye personvernreglene? Vil du ha en sentral rolle i styrkingen og profesjonaliseringen av Forsvarets håndtering av personvernopplysninger?
Forsvarets nye personvernombud vil være tilknyttet HR-kompetanseseksjonen som leder utviklingen av HR, inkludert strategi- og handlingsplaner, regelverk, prosesser og teknologiutvikling. Du vil utøve stabstjeneste på toppnivå, og være den fremste rådgiveren i Forsvaret på personvern.
Personvernombudet rapporterer i personvernspørsmål til sjef Forsvarsstaben, og er organisatorisk plassert i HR-avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å styrke og profesjonalisere Forsvarets håndtering av personopplysninger
 • Følge opp at Forsvaret overholder gjeldende regelverk for behandling av personopplysninger
 • Bidra til å øke Forsvarets kompetanse innen personvern
 • Bidra i risikovurderinger knyttet til vern av personopplysninger
 • Være Forsvarets kontaktpunkt mot Datatilsynet i personvernspørsmål
 • Bidra til oversikt over Forsvarets behandling av personopplysninger
 • Bidra med prioritering av personvernaktiviteter
 • Andre mindre tilleggsoppgaver i avdeling ved behov

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Den ansatte må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon
 • Erfaring innen personvern
 • God forståelse for informasjonsteknologi
 • Integritet og evne til å gjøre etiske vurderinger
 • Stimulere virksomheten til å etterfølge regelverket
 • Kunne rapportere når nødvendig

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Dybdekunnskap om personvernlovgivning, og praksis på området
 • God virksomhetsforståelse
 • God kjennskap til Forsvarets organisasjon

Personlige egenskaper

 • Teamkompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorrådgiver, kode 1364, pt. kr 785 000- 1 011 400 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Jens Schanche Dølør
Tittel: oberst/seksjonssjef
Telefon: 23 09 20 70 - 990 96 640
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. april 2018 15:18.. Sist oppdatert 21. april 2018 01:12.