Fraktkontrollør (seniorkonsulent) Transportavdeling

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Det er ledig stiling for fast tilsetting som fraktkontrollør (seniorkonsulent) ved FLO Forsyning Transportavdelingen med tjenestested Gardermoen.
Transportavdelingen har ansvar for planlegging og gjennomføring av en effektiv transporttjeneste for hele Forsvaret. Avdelingen har et bredt ansvarsområde: strategisk transport, administrative kjøretøyer og bilskadetjenester, tjeneste- og rettighetsreiser for Forsvarets personell, troppetransporter, forsyningstransporter, tollbehandling samt spedisjon og stykkegodsforsendelser i inn- og utland.

Arbeidsoppgaver

 • Fakturakontroll
 • Eksport- og importdeklarering
 • Generere rapporter og økonomiske analyser
 • Booke og koordinere transport mot avtalepartnere
 • Samhandle med sentral innkjøpsfunksjon og kontraktfestede leverandører
 • Utføre spedisjonstjenester

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelornivå innen relevant fagkrets
 • Erfaring med deklarering i TVINN
 • Minimum 3 års erfaring innen fagområdet
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstilingsevne på norsk og engelsk
 • Annen utdanning og relevant tjenesteerfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Det er ønskelig med kjennskap til SAP og Forsvarets organisasjon

Utdanningsretning

 • Transport/Spedisjon

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientering og initiativrid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som seniorkonsulent, kode 1363 pt. kr 490 900 - kr 537700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Sture Flor Reiss
Tittel: Kontorsjef
Telefon: 917 82 945
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 8. februar 2018 11:13.. Sist oppdatert 26. februar 2018 23:27.