Fysioterapeut (vikariat)

 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Forsvarets spesialstyrker (FS) har som sin fremste oppgave å styrkeprodusere spesialstyrker, utøve strategisk ledelse over spesialstyrkene og rådgi overordnede politiske og militære instanser om alle forhold knyttet til spesialoperasjoner. FS er egen driftsenhet (DIF) og består av de to stående spesialstyrkeavdelingene Marinejegerkommandoen (MJK) og Forsvarets spesialkommando (FSK) samt FS stab (FSST), som har som oppgave å støtte sjef FS i utøvelsen av sitt styrkeproduksjonsansvar, forvaltningsansvar og fagmyndighetsansvar. FSK er en spesialstyrkeavdeling underlagt FS, og har sin hjemmebase på Rena i Østerdalen. FSK er en avdeling med høy reaksjonsevne og strategisk tilhørighet. Spesialstyrkenes oppdrag kan innebære særlig høy politisk og operativ risiko mot mål av operasjonell eller strategisk betydning, Avdelingen samvirker nasjonalt og internasjonalt med militære avdelinger på operasjonelt nivå, samt sivile etater. Tjenesten ved avdelingen stiller meget høye krav til profesjonalitet, faglige ferdigheter, mestrings- og samarbeidsevne.

Ved FSK er det nå ledig et vikariat som fysioterapeut i 12 måneder med mulighet for fast tilsettelse.
Tjenested er Rena Leir i Åmot kommune.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for forebyggende og behandlende virksomhet i regimentet relatert til muskel og skjelettskader blant personellet.
 • Koordinere virksomheten med lege og den enkelte underavdeling.
 • Utføre behandling og personlig veiledning.
 • Utarbeide individuelle behandlingsplaner.
 • Koordinere sykemeldinger og oppfølging av den enkelte med avdelingslege.
 • Rapportere status på personellet til HR seksjonen.
 • Ivareta egen kompetanseheving innenfor fagfeltet.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som fysioterapeut.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i tilsettingsprosessen.
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklarereres for nivå hemmelig før tiltredelse.
 • Ønskelig med erfaring/utdannelse fra ortopedisk fysioterapi, idrettsfysioterapi eller manuellterapeut.
 • Ønskelig med henvisningsrett.
 • Intervju må påregnes.
 • Det vises til Forsvaret.no/karriere/krav/formelle-krav for utfyllende informasjon rundt kravene.

Utdanningsretning

 • Medisin/Helse/Sosialfag

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og være serviceinnstilt, løsnings- og resultatorientert.
 • Lojal, positiv og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling.
 • Gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeide selvstendig og strukturert, samt ha evne til helhetsoversikt.

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid (36 t/uke), med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Staten lønnsregulativ som Fysioterapeut, SKO 0832, LR15 alternativ 17-22, for tiden kr 474 700 - kr 517 700 brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Robert
Tittel: HR rådgiver
Telefon: 62 40 30 10
E-post:

Navn: Tim
Tittel: Avdelingslege
Telefon: 62 40 31 83/ 474 64 469
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 15. november 2017 11:16.. Sist oppdatert 4. desember 2017 23:21.