HMS - rådgiver

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.


Fagutviklingsavdelingen er en av fem avdelinger underlagt Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Avdelingen er ansvarlig for å operasjonalisere og holde prosesser, HR-produkter og tjenester oppdatert på bakgrunn av føringer fra etatsledelsen, avdelingenes behov og endringer i lov- og avtaleverk.
Fagutviklingsavdelingen skal drive kontinuerlig forbedring og videreutvikling av prosesser innen HR-verdikjede. Avdelingen skal utøve HR- fagansvar, ivareta sentral arbeidsgivers myndighetsutøvelse innen hovedavtalene i stat og LO/NHO og Hovedtariffavtalene i staten, samt bidra til at FPVS leverer HR-tjenester i henhold til avtalte servicenivåer og krav.

Vi har nå ledig en fast stilling som rådgiver med hovedarbeidsoppgaver innenfor arbeidsmiljøkompetanse og HMS.
Stillingen er plassert i Arbeidsmiljøseksjonen.
Arbeidsmiljøseksjonen forestår den overordnede forvaltning av lov og avtaleverk knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML) relatert til arbeidsgiveransvaret i Forsvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedarbeidsoppgave er innenfor arbeidsmiljøkompetanse, sekretariatsfunksjon i Forsvarets Hoved Arbeidsmiljøutvalg (FHAMU) og oppfølging av Forsvarets vernetjeneste.
 • Ivaretakelse av Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og Forsvarets verneorganisasjon.
 • Ivaretakelse av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt Internkontroll (IK), samt delta i revisjoner innenfor AML virkeområde.
 • Det må påregnes tilleggsutdanning/kursing og mindre tilleggsoppgaver innen avdeling/seksjon etter behov.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum 3 års relevant universitets-/høgskoleutdanning (Bachelor) for stillingen.
 • Det er krav om minimum tre års relevant tjenesteerfaring innenfor stillingens arbeidsområde.
 • Den som ansettes må sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Annen relevant utdanning og erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende på de formelle kravene.
 • Det er ønskelig med kompetanse innen Arbeidsmiljøloven og erfaring innen HMS arbeid.

  Den enkelte kandidat vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for fag- og teamkompetanse.

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner.

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som rådgiver, kode 1434 pt. kr 517 700 - 579 300 brutto per år, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Solberg, Bjarte Møllerup
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 62 51 58 80/928 27 101
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. desember 2017 15:21.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.