HR- medarbeider (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges fremste fagmiljø innenfor sikkerhets- og forsvarspolitikk og militærmakt. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til å ivareta Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.


Ved Forsvarets høgskole (FHS) /Stab/HR-seksjon er det grunnet omstilling ledig midlertidig stilling som HR-medarbeider for snarlig tiltredelse, med varighet frem til 31. juli 2018 med mulighet til forlengelse.

HR-seksjonen skal på vegne av sjef FHS ivareta arbeidsgiveransvaret innenfor rammen av forsvarlig forvaltning, herunder være rådgiver for organisasjonen, tilrettelegge for at ansatte og studenter ved FHS tilkommer sine rettigheter og følger opp sine plikter, samt tilse at tilgjengelige ressurser blir disponert hensiktsmessig.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning i forbindelse med personellforvaltning av militært og sivilt personell, herunder støtte sjef FHS i forbindelse med utøvelsen av arbeidsgiveransvaret og bidra til effektiv drift av lokal HR.
 • Ivareta rollen som strukturplanlegger, herunder utarbeidelse/endring av stillingsbeskrivelser og kodeverk.
 • Bistå som brukeradministrator ved FHS.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- og høyskolenivå
 • Relevant tjenesteerfaring
 • Erfaring med bruk av gjeldende regelverk for statlig forvaltning
 • Den som tilsettes må sikkerhetsklareres for xxxx før tiltredelse.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Det er ønskelig med:
 • Kjennskap til SAP
 • Kjennskap til Forsvarets militære organisasjon og virksomhet

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy serviceinnstilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ryddighet og god helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling og tilgang til vårt velrenommerte spesialbibliotek.
 • Fleksibel arbeidstid, samt et svært godt tilbud om trening i arbeidstiden.
 • Et godt arbeidsmiljø og sentral beliggenhet.
 • Lønn Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, pt.kr 432.700 kr – 499.600 kr brutto per år avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Kontakt

Navn: Oblt Ivar Metlid
Tittel: Seksjonssjef HR
Telefon: 23 09 57 30
E-post: 901 20 811

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 12. juli 2017 09:29.. Sist oppdatert 7. august 2017 23:30.