Ingeniør EDB og radionavigasjon (midlertidig) på Jan Mayen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets Taktiske Kommando (CTK ) er Cyberforsvarets største avdeling, og samler en rekke svært varierte kompetansemiljøer, som avhenger av god samhandling.
Avdelingen skal sørge for fungerende kommunikasjons- og virksomhetsprosesser i fred, krise, konflikt og krig.

For perioden primo april 2018 – medio oktober 2018 søkes personell til 2 halvårlige engasjementer som ingeniør EDB og radionavigasjon ved Cyberforsvaret CTK, stasjon Jan Mayen.
Forhåndsopplæring vil bli gitt i nødvendig grad og søkere på disse stillingene må kunne tiltre noe tidligere enn øvrig personell i den grad opplæring er nødvendig.
Du finner mer informasjon om Jan Mayen og stillingene på http://jan.mayen.no.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre teknisk vedlikehold, kontroll og feilretting av alt navigasjon- og sambandsteknisk utstyr ved stasjonen.
 • Utføre operativ betjening av stasjonen ihht vaktliste, herunder besvare henvendelser på telefon, eller telefax, betjening av stasjonens kommunikasjonssenter.
 • Føring av stasjonslogg , registrering og rapportering av feil eller uregelmessigheter.
 • Utføre kontroll, vedlikehold og feilretting på stasjonens navigasjons-/ sambandstekniske og IKT utstyr ifølge planer og behov.
 • Kontrollere, etterforsyne og følge opp stasjonens reservedelslager.
 • Holde stasjonens inventarlister ajour. Holde stasjonens tekniske håndbøker ajour.
 • Delta i kompetanseoppbygging for elektroavdelingens personell.
 • Delta i aktiviteter i forbindelse med utredning, konfigurasjonsendring og gruppearbeid innen fagområdet.
 • Delta i stasjonens HMS-opplegg.
 • Utføre turnusarbeid.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig ingeniørhøyskole med relevant fagkrets eller tilsvarende.
 • Gode engelskkunnskaper.
 • De som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse.
 • Ønskelig med spesialutdanning innen radionavigasjon.
 • Ønskelig med spesialutdanning innen EDB.
 • Ønskelig med kompetanse tilsvarende General Operator Certificate (GOC sertifikat).

  På grunn av allsidig tjenesteforhold på den arktiske stasjonen, må søkere gi utførlige opplysninger om alle sine kvalifikasjoner. Det må oppgis 2 referanser i søknaden. Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall av søkerne som har røykdykkersertifikat vil det bli gitt tilbud om slik utdanning. Opplysninger om sertifikat etc må fremgå av søknaden.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til helhetsoversikt
 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og trives med å ta initiativ
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som ingeniør, kode 1275, LR 17, pt. kr 419 100 - 451 300 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Fra inntekten trekkes 8 % skatt, avgift til folketrygden 8,2 %. Det tas forbehold om ev. endringer av satsene.
 • Arktisk tillegg, pt kr 3 800 per mnd.
 • Godtgjøring av pålagt overtid etter egne satser.
 • Særskilt godtgjøring for arbeid på søn-, helge- og høytidsdager.
 • Dekning av reise hjemsted - Jan Mayen - hjemsted.
 • Fri kost og kvarter på Jan Mayen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torgeir Madsen
Tittel: Major
Telefon: 76 11 66 41/416 14 193
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. oktober 2017 14:15.. Sist oppdatert 15. november 2017 23:15.