Ingeniør - implementering av SAP i Maritime kapasiteter

 

Forsvarsmateriell er en etat under Forsvarsdepartementet. Vårt oppdrag er å anskaffe og forvalte sikkert materiell til Forsvaret på en effektiv måte. Vi skal etablere og følge opp internasjonalt materiellsamarbeid og bistå Forsvarsdepartementet med markedsstøtte til norsk forsvarsindustri. Innkjøpene av F-35 kampfly og nye ubåter er blant de største investeringene i forsvarssektoren i Norge. Dette er krevende anskaffelser hvor forståelse for teknologi og kvalitet er avgjørende. Forsvarsmateriell er en av Norges største etater innen anskaffelser. Vi arbeider kontinuerlig med flere hundre prosjekter og tre ganger så mange kontrakter.


Forsvarssektoren har tatt i bruk SAP som forvaltningssystem og Forsvarsmateriell vil de kommende årene ta i bruk systemet for militært materiell. Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter skal nå knytte til seg nye ressurser med SAP-kompetanse for å styrke kapasiteten til å utvikle smarte løsninger.

Arbeidet prosjektorganiseres og stillingene er tidsbegrenset til 3 år

Til Maritime kapasiteter Systemavdeling søker vi en avdelingsingeniør som skal inngå i prosjektgruppe for implementering av SAP for militære fartøyer. Vi søker deg som har relevant erfaring og som ønsker å jobbe med å tilrettelegge for styring av maritimt militært materiell i SAP.

Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge strukturer, vedlikeholdsplaner og dokumentasjon fra randsystemer for overføring til SAP
 • Analysere datakvalitet og utvikle informasjon når det er nødvendig for rett strukturering av materiell i SAP
 • Dokumentere systemløsning og utvikle jobbstøtter og prosedyrer i tråd med virksomhetsprosesser i MARKAP
 • Støtte ved opplæring av personell i MARKAP
 • Bidra til at driftsstyringssystemene IFS og SAP til enhver tid har den funksjonalitet og informasjonskvalitet som kreves for sikker og effektiv forvaltning av maritimt materiell.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves bachelor eller tilsvarende innen teknisk fagområde
 • Det kreves minimum 1 års erfaring med forvaltning av teknisk materiell i ERP-systemer
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig og NATO Secret
 • Det er ønskelig med erfaring fra etablering av komplekst teknisk materiell i SAP
 • Det er ønskelig med kompetanse innen vedlikeholdsstyring gjennom arbeidserfaring eller utdanning
 • Det vil være en fordel om du kan vise til resultater fra prosjekter for etablering av teknisk materiell i SAP som du har deltatt i
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide så vel selvstendig som i team. Stillingen inngår i et dynamisk prosjektteam som arbeider svært tett
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og analytisk
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Vi tilbyr

 • En krevende og stimulerende arbeidshverdag i et spennende fagmiljø
 • Varierte arbeidsdager og mulighet til å bidra i utviklingen av Forsvarsmateriell
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gratis parkering, mulighet for lading av el-bil
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i en norsk militærleir med svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden såfremt tjenesten tillater det

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønnsspenn kroner 477.800,- til kroner 527.500,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse..

  Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Frode Skar
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 5550 2779
E-post: fskar@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 9. februar 2018 13:30.. Sist oppdatert 18. februar 2018 03:16.