Innkjøper

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Cyberforsvarets Våpenskole på Jørstadmoen produserer kunnskap og kompetanse for Forsvarets og Cyberforsvarets (CYFOR) bruk av cyberdomenet og er ansvarlig for utøvelse av sjef CYFOR fagansvar og fagmyndighet, samt løse sjef CYFORs oppdrag knyttet til materiellanskaffelser.

Ved Cyberforsvarets Våpenskole er det nå ledig fast stilling som innkjøper, som skal ha hovedansvar for innkjøp for CYFORs avdelinger på Jørstadmoen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og koordinere innkjøp for Cyberforsvarets Våpenskole og CYFOR sine avdelinger på Jørstadmoen.
 • Utvikle og vedlikeholde lokale arbeidsprosesser og rutiner.
 • Følge opp lov- og regelverk.
 • Utføre bestilling av varer og tjenester og støtte andre avdelinger ved behov.
 • Ivareta oppfølging av eksterne leverandører.
 • Bidra med innspill til budsjett og løpende oppdatering av prognoser.
 • Gjennomføre opplæring og veiledning av avdelingens rekvirenter og brukere.

Kvalifikasjoner

 • Relevant 1-2 års høyskoleutdanning. Fagkrets innenfor økonomiske og administrative fag er ønskelig.
 • Må ha relevant tjenesteerfaring fra innkjøp, og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra SAP eller tilsvarende økonomisystemer.
 • Erfaring fra Forsvaret er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ.
 • Strukturert og serviceorientert.
 • Må trives i et til tider hektisk miljø.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons og velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408 LR 21, pt. kr 412 600 – 490 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Guri Årnes
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 977 04 283
E-post:

Navn: Pål Maugesten
Tittel: Oberstløytnant
Telefon: 908 92 825
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. desember 2017 11:33.. Sist oppdatert 4. januar 2018 23:23.