Innkjøpskonsulent

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Kystvakten er kontinuerlig til stede i våre enorme havområder og hevder norsk suverenitet og myndighet med blant annet fiskerikontroller.

Kystvaktens primæroppgave i fredstid er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i havområdet under norsk jurisdiksjon, og i indre kystfarvann. Kystvaktstaben har som oppgave å gi råd til Sjefen for Kystvakta (SJKV), og støtte driften av Kystvaktens fartøy.
Kystvaktstaben er lokalisert på Sortland i Vesterålen. Innkjøpskonsulenten inngår i Administrasjonsavdelingens forsyningsseksjon. Vi søker deg som er motivert for å bidra i en viktig del av forsyningsprosessen, og som ønsker utfordringer i tillegg til et godt og spennede arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre innkjøp og anskaffelser til Kystvaktens fartøy og landorganisasjon
 • Motta og behandle rekvisisjoner
 • Innhente og vurdere tilbud
 • Utarbeide bestillinger
 • Administrativ støtte innen fagområdet forsyning til fartøy og landorganisasjon
 • Utføre mottakskontroll og distribusjon
 • Fakturabehandling
 • Delta på kurs og opplæring innen fagfeltet

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev eller videregående utdanning innen logistikk, eller økonomisk administrative fag
 • Annen utdanning og/eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

  Det er ønskelig med erfaring fra:
 • Innkjøp
 • Bruk av SAP (Systems Applications and Products in data processing)

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibilitet
 • Serviceinnstilling
 • Må kunne jobbe selvstendig og strukturert
 • God muntlig- og skriftlig fremstillingsevne
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som konsulent, kode 1065, LR17, for tiden kr 388 300- 459 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Jørn H Evensen
Tittel: Orlogskaptein
Telefon: 76 11 22 80
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. oktober 2017 09:12.. Sist oppdatert 6. november 2017 23:28.