Jurist (seniorrådgiver) ved juridisk avdeling

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Juridisk avdeling har det overordnede juridiske fagansvaret i FLO og består av 6 stillinger. Juridisk avdeling er konsernjuridisk i FLO og er juridisk rådgiver for ledelsen og øvrige fagmiljøer i FLO.
Vi søker nå en jurist med betydelig erfaring til å styrke vår avdeling. Juridisk avdeling har en variert portefølje som strekker seg fra anskaffelses- og kontraktsrettslige spørsmål til krigens folkerett og tilstøtende rettsområder som berører FLOs virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning og kvalitetssikring, spesielt innenfor anskaffelses- og kontraktsrettslige spørsmål
 • Planlegging og gjennomføring av forhandlinger
 • Forvaltning av avtaler med strategisk betydning
 • Klage- og tvistehåndtering
 • Håndtere prosessuelle spørsmål, herunder samarbeid med Forsvarsdepartementets jurister og Regjeringsadvokaten

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/Cand.jur.
 • Minimum 6 års relevant tjenesteerfaring.
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse.
 • Det er ønskelig at kandidaten har god forståelse for økonomiske og strategiske beslutninger.
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til analyse og helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 72-80 (p.t. kr 643 900 – 792 700 brutto per år) avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Anne Elisabeth Langfoss
Tittel: Avdelingssjef juridisk avdeling
Telefon: 23 09 53 36 eller mobil 959 93 877
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 26. oktober 2017 12:12.. Sist oppdatert 20. november 2017 23:19.