Kategorisjef felleskategorier (underdirektør)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

FLO har i overkant av 1 900 ansatte og gjennomfører anskaffelser for ca. 13 MRD årlig. FLO er en kompetansebedrift og de ansatte er blant annet offiserer, ingeniører, økonomer, jurister, prosjektledere og teknisk personell.
Som kategorisjef felleskategorier er du hovedansvarlig for utarbeidelsen av overordnede føringer for kategoristrategier og realiseringen av disse for Forsvarets felleskategorier.
I felleskategorier inngår PBU (personlig bekledning og utstyr), sanitet, olje, drivstoff og smøremidler, samt ammunisjon. Dette inkluderer å utarbeide strategiske valg for kategoriene, vurdering livssykluskostnader i tillegg til å legge til rette for best mulig utnyttelse av avtalene.

Tjenestested: Kjeller, Stortinget har vedtatt at Kjeller base skal legges ned, så bytte av tjenestested må påregnes.

Arbeidsoppgaver

 • Lede kategoriområdet Felleskategorier med resultatansvar for disse kategoriene.
 • Støtte leder driftsanskaffelser med utarbeidelse og oppfølging av strategisk retning for driftsanskaffelser.
 • Støtte kategoriansvarlige i utarbeidelse, forvaltning og realisering av kategorienes strategiske mål.
 • Støtte i investeringsprosjekter gjennom å sikre at driftsanskaffelsers behov og innhold ivaretas.
 • Bistå utarbeidelse, gjennomføring og realisering av kategoristrategier.
 • Støtte kategoriansvarlige i identifisering av kategoriteam.
 • Sikre at kategoriansvarlige har rette rammebetingelser og mandat for å optimalisere sin kategori.
 • Bidra med å identifisere og videreutvikle anskaffelses- og strategiske prosesser for respektive kategorier.
 • Optimalisere og synliggjøre potensialer (dvs. standardisering, konsolidering av forbruk, optimalisering av kravspesifikasjoner, kontraktsform og lengde, ende – til – ende prosess), samt initierer, støtter og driver beslutninger innenfor egne kategorier.
 • Benyttet analyser og rapporter til å identifisere nye optimaliseringstiltak.
 • Benytte eksisterende innsikt i leverandørmarkedet for å sikre at Forsvaret optimaliserer sine innkjøpsporteføljer.
 • Være oppdatert på trender, utvikling og endringer for relevant leverandørmarked(er).
 • Ansvar for strategisk oppfølging av leverandører, samt samarbeid om identifisering av effektive løsninger i samarbeid med leverandører gjennom hele avtalens levetid.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Relevant erfaring kan oppveie for kravet til høyere utdanning på masternivå
 • Ledererfaring med dokumenterte resultater
 • Inngående kjennskap til Forsvaret og Forsvarets styringssystemer
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret.
 • Stillingen krever meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring fra anskaffelsesområdet.

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Handlekraft som leder
 • Gode samarbeidsevner
 • God koordinerings- og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet for stillingen tillegges vekt

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønnes etter Statens regulativ som underdirektør kode 1059, pt kr 698 000 - 838 300 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.
 • Originale vitnemål og attester samt søkers identifikasjon medbringes til et evt. intervju.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Torstein Øygarden
Tittel: Avdelingsdirektør
Telefon: 909 97 556
E-post: tooygarden@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 11. oktober 2017 14:15.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:13.