Kinesisk språklig assistent (midlertidig)

 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Har du lyst til å jobbe ved en av Norges mest spennende ambassader?
Forsvarsattachékontoret i Beijing gjenåpner 1. august 2018, og er samlokalisert med ambassaden.

Forsvarsattacheen er en militær spesialutsending fra det norske Forsvarsdepartementet og er den lokale ambassadørens forsvars- og sikkerhetspolitiske rådgiver.
Vi søker nå en kinesiskspråklig assistent til en spennende hverdag i et faglig sterkt miljø.

Varighet minimum 2 år med mulighet for inntil 4 år etter søknad.
Du må være norsk statsborger for å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Systematisere relevante nyheter og informasjon om og fra Kina.
 • Analysere og bearbeide kildemateriell og utarbeide rapporter.
 • Saksbehandling innen budsjett og regnskap og post/arkiv, samt ivaretakelse av øvrige administrative oppgaver.
 • Bistå ved attachéens tjenestereiser og ved besøk fra Norge.
 • Det må påregnes administrative oppgaver for ambassaden ved behov og anledning.

Kvalifikasjoner

 • Kinesisk språk fra universitetet (Bachelor 3 år)
 • Minimum 1 års relevant tjenestegjøring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Kinesiske språkkunnskaper må dokumenteres
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Norsk statsborgerskap
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper om kinesisk samfunn, og noe erfaring fra forvaltning, samt regnskaps- og budsjettarbeid.

Utdanningsretning

 • Statsvitenskap
 • Militære fag / Forsvaret
 • Språk
 • Historie

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Evne til kommunikasjon og samarbeid
 • Fleksibel samt være i besittelse av taktfullhet, diskresjon og integritet er en forutsetning
 • Evne til å arbeide selvstendig, ha helhetsoversikt og eget initiativ
 • Stillingen medfører stor kontaktflate, du må derfor være utadvendt og ha lett for å forholde seg til andre

Språk

 • Kinesisk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som førstekonsulent, kode 1408, kr 490.900 – 517.700 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Forøvrig tilkommer godtgjøring etter aktuelle bestemmelser i gjeldende Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet. Det presiseres at det for denne stillingen i NATOs organisasjon må påregnes normal skatt (stats- og kommuneskatt).

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Salice, Irene Eek
Tittel: Seniorkonsulent
Telefon: (+47) 489 97 253
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 24. november 2017 10:42.. Sist oppdatert 1. januar 2018 23:42.