Kjøkkensjef Høybuktmoen

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, verksteder, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Operasjonsstøtteavdelingen støtte til avdelinger utenfor Hæren.

Stillingen som kjøkkensjef i Høybuktmoen leir er ledig for fast tilsetting med tiltredelse snarest.

Kjøkkenet er nytt og moderne med gode funksjonelle løsninger. Det serveres 4 måltider per dag. Antall spisegjester varierer mellom 100 og 500 personer per dag. I tillegg arrangeres selskaper og lunsj/middager ifm møter og besøk. Kjøkkenet har mer enn 21 ansatte fordelt på 4 skift, og på lokasjonene Høybuktmoen, Jarfjord Grensestasjon og Pasvik Grensestasjon.
Kjøkkensjefen har som linjeleder ansvar for oppfølging av eget personell, veiledning av lærlinger og oppfølging av læreplaner og pålagte konsepter.
Den nye kjøkkensjefen vil komme til et nytt flott kjøkken med flotte medarbeidere i et aktivt miljø på den norsk-russiske grensen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og planlegge forpleiningstjenesten gjennom tilrettelegging av menyplaner og innkjøp
 • Utarbeide abeidsplaner (skift/turnus)
 • Sikre nødvendig bemanning og rasjonell drift med tilgjengelige ressurser
 • Gjennomføre interne kontrollsystemer, budsjettplanlegging, oppfølging og kontroll med utgifter og regnskap, rammeavtaler, leveranser og kundeoppfølging

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som institusjonskokk/tilsvarende fagbrev
 • Gode datakunnskaper
 • Ledererfaring og forøvrig relevant tjenesteerfaring
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Søkere må ha god helse og kunne fremlegge tilfredstillende helseattest før tiltredelse
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse
 • Det er ønskelig med universitet-/høgskoleutdannign innen relvante fagområder (kostholdsøkonom, administrasjon/ledelse/økonomi)
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og Forsvarets datasystemer, blant annet SAP

Utdanningsretning

 • Kokk
 • Administrasjon og ledelse

Utdanningsnivå

 • Fagskole/Fagbrev (2 år)
 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjons - og velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Arbeidstid er 37,5 t/uken
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens regulativ som kjøkkensjef ltr 56-60 (for tiden kr 482.500 - 517.700 brutto per år).
 • Det trekkes 2% til lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Anders Mikkola
Tittel: Personellkonsulent
Telefon: 404 13 496
E-post:

Navn: Svein Larsen
Tittel: Plassmajor
Telefon: 454 04 212
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 14. november 2017 11:19.. Sist oppdatert 5. desember 2017 23:46.