Klar for neste steg i din IKT-karriere?

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

139 Luftving har hovedsete på Bardufoss flystasjon som er landets eldste operative flystasjon. 139 Luftving består i dag av Luftving Stab, 334 skv (Fregatt), 337 skv (Kystvakt), Luftforsvarets flygeskole, Baseskvadron og Vedlikeholdsskvadron.

139 Luftving har som primæroppgave å støtte Sjøforsvaret, Hæren og Forsvarets spesialstyrker i utøvelsen av daglige operasjoner, samt understøtte basedriften av Bardufoss Flystasjon og Luftforsvarets base Banak som kampenheter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

I OT&E-skvadronen (Operativ trening og evaluering) jobber personellet med å få NH90-helikoptrene til å bli best mulig. For å få til dette trenger vi deg som er innstilt på en utfordrende hverdag. I denne stillingen vil du samarbeide tett med de ulike skvadronene i luftvingen, i tillegg til andre militære og sivile aktører.
Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med mulighet for fleksible arbeidsdager.

Arbeidsoppgaver

  • Ivareta administrativ støtte for Operativ testing- og evalueringsorganisasjonen
  • Utvikle rutiner for drift og vedlikehold av IKT-baserte systemer
  • Ivareta relevante databaser og rollen som administrator
  • Drifte IKT-baserte Mission Support systemer for NH90 helikopteret, samt utarbeide og gjennomføre testplaner for disse
  • Fungere som avdelingens datasikkerhetsleder og kryptoansvarlig

Kvalifikasjoner

  • Bachelorgrad innen IKT eller annet relevante fagfelt
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG før tiltredelse 
  • Gode engelskkunnskaper

   Ønskelige kvalifikasjoner:

  • Fagbrev i IKT eller lignende relevante fagfelt
  • Arbeidserfaring innenfor IKT-faget 
  • Kjennskap til 139 Luftving.  

Personlige egenskaper

  • Arbeide godt sammen med andre

Vi tilbyr

  • Lønn etter Statens lønnsregulativ som konsulent, stillingskode 1065 Konsulent, ltr. 42-55, pt. kr 397 100 -  488 000 brutto per år
  • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer, samt en fleksibel arbeidstidsordning
  • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden 

Kontakt

Navn: Jann Olav Lande
Tittel: Sjef OT&E NH90
Telefon: 77 89 61 30
E-post: janlande@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 6. november 2019 09:17.. Sist oppdatert 19. november 2019 07:49.