Kokk

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

Kystvakten er kontinuerlig til stede i våre enorme havområder og hevder norsk suverenitet og myndighet med blant annet fiskerikontroller.

Kjøkkenet på Sjøforsvarets Kystvaktstasjon Sortland skal forpleie personell tilsatt på stasjonen og menige mannskaper med 3 måltider hver dag. Antall daglig bespisende varierer mellom 40-100 personer.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i alt arbeid i forbindelse med produksjon, klargjøring, anretning, utporsjonering og servering av mat/måltider
 • Oppvask, vask og rengjøring i henhold til hygieneforskrifter og internkontroll, kundeoppfølging, kassefunksjon.
 • Veiledning av lærlinger.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kokk.
 • God helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for "Hemmelig".
 • Ønskelig med erfaring fra:
 • Institusjon eller storkjøkken.
 • Oppfølging av lærlinger.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Evne til å gi og motta veiledning
 • Personlig egnethet vektlegges

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Et spennende og godt arbeidsmiljø med mange utfordringer.
 • Som vår medarbeider vil du få mulighet til å delta på kurs og opplæring innenfor fagfeltet.
 • Stillingen er en heltidsstilling med turnus. Arbeid lørdag og søndag må påregnes ihht oppsatt turnus.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fagarbeider/1.kokk kode 1203 LR11/08 pt. kr 348 800 – 398 100 brutto per år. 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse går til fratrekk pr mnd.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne..

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Anita Lyså
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: 76 11 23 53/990 94 227
E-post: alysa@mil.no

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 13. oktober 2017 09:12.. Sist oppdatert 1. november 2017 23:23.