Kokk (midlertidig)

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 45.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Trøndelag heimevernsdistrikt (HV-12) holder til på Værnes Garnison i Stjørdal og omfatter Nord- og Sør Trøndelag.

Ved Trøndelag Heimevernsdistrikt har vi 3 ledige stillinger som kokk, for midlertidig tilsetting med mulighet for forlengelse og eventuell fast tilsetting.

Arbeidsoppgaver

 • Produksjon, klargjøring, anretning og servering av daglige måltider, gitt etter enhver tid gjeldende bestemmelser og rutiner.
 • Utføre renhold av kjøkken, spisesaler, anretning, maskiner og utstyr, og av kjøkkenfasiliteter, etter kjøkkenets interne plan, og utføre dette i henhold til IK-may og HMS forskrifter.
 • Delta aktivt i opplæring av lærlinger og hospitanter.
 • Delta i kundeoppfølging og kassafunksjoner under måltidene.

Kvalifikasjoner

 • Relevant tjenesteerfaring fra kjøkkendrift.
 • Det er en fordel med kokkeerfaring fra institusjonshusholdning.
 • Beherske engelsk muntlig.
 • Ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig.
 • Det er ønskerlig med grunnleggende datakunnskaper.

Personlige egenskaper

 • God ordenssans
 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Serviceinnstilt
 • Positiv holdning

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som kokk (kode 1184) pt. kr 357 100 - 376 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Gunni Svee
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: 74 83 65 21
E-post:

Navn: Rune A Kvam
Tittel: Leder Adm-/Støtteseksjonen
Telefon: 74 83 65 40
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 12. oktober 2017 15:23.. Sist oppdatert 30. oktober 2017 23:12.