Kokk - fagarbeider med fagbrev

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Ved driftsområde Jørstadmoen er det ledig stilling som kokk med hovedoppgave å betjene messeutsalget og delta i prosesser innenfor kjøkkendriften.
Kjøkken/messutsalget har 14 stillinger og betjener ca 400 ansatte og soldater. I tillegg betjenes besøkende fra inn- og utland, deltagere ifm kursvirksomhet samt lunsj/middag i kassesalg.

Arbeidsoppgaver

 • Betjene basens messeutsalg iht gjeldende lover og bestemmelser.
 • Innkjøp av varer til messeutsalg i kjøkkensjefens fravær.
 • Produksjon, anretning og utporsjonering av måltider.
 • Oppvask, renhold og oppgaver relatert til fastsatte internkontroll- bestemmelser.
 • Stillingsinnehaver skal utføre arbeidsoppgaver iht stillingsinstruks.
 • Arbeidet gjennomføres som turnustjeneste i henhold til godkjente skiftplaner.

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående utdanning og fagbrev innen kokkefaget.
 • Minimum 1 års tjenesteerfaring fra restaurant/servering og matproduksjon.
 • Kjennskap til IK-mat.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Ønskelig med erfaring som servitør eller barkeeper.
 • Erfaring fra Forsvarets forpleiningstjeneste eller storhusholdning ved sivile institusjoner vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og teamkompetanse
 • Kunne arbeide selvstendig
 • Punktlig og stabil

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som fagarbeider m/fagbrev, kode 1203, pt. kr 349 400 - 404 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Knut Arne Bjerkelien
Tittel: Kjøkkensjef
Telefon: 61 10 35 50/ 992 22 156
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 3. november 2017 13:34.. Sist oppdatert 20. november 2017 23:18.