Konsulent ved støtte- og forvaltningsseksjonen

 
En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Ved den militære delen av NATOs hovedkvarter i Brussel, har Forsvarssjefen en stab, Militærmisjon i Brussel (MMB). MMB ivaretar norske militære interesser i Militærkomiteen og bistår delegasjonen i saker som behandles i NATOs råd, Forsvarsplanleggingskomiteen og deres underkomiteer.
Stillingen inngår i staben til norsk militær representant til militærkomiteen i NATO (NOR Mil Rep) – Sjefen for Militærmisjonen i Brussel (MMB) og er direkte underlagt Sjef Støtte- og forvaltningsseksjonen.
Norsk militært og sivilt personell som tjenestegjør ved hovedkvarteret, flytter til Belgia for en tre til fire års periode og medbringer gjerne sin familie. Mange nordmenn er bosatt i Brussel i nærheten av EU-institusjonene. Norsk personell ved NATO HQ bor i nabokommunene øst og sør-øst for Brussel.

Stillingen som konsulent er ledig for to år fra tiltredelse, med mulighet for to års forlengelse etter søknad.
Tiltredelse 1. august 2018.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsområdet i stillingen omfatter i hovedsak drift og oppfølging av oppgaver tillagt forkontor MMB, herunder planlegging av møter, seminar, besøk og protokoll for SJ MMB og hans stab.
 • Stillingen er en del av støtte- og forvaltningsseksjonen i MMB, og stillingsinnehaver bidrar med administrativ støtte til MMBs personell i henhold til seksjonens samlede oppgaveportefølje.
 • Stillingen er organisatorisk og administrativt underlagt den norske Militærmisjonen i Brussel.
 • Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Kvalifikasjoner

 • 3-årig videregående utdanning. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning.
 • Tjenesteerfaring fra administrasjons-/forvaltningstjeneste (minimum to år)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse.
 • Den som ansettes må kunne fremlegge godkjent helseattest/medisinsk godkjenning før tiltredelse
 • Stillingen krever gode engelskkunnskaper.
 • Personell som kalles inn til intervju, vil også motta innkalling til engelsk språktest iht STANAG 6001, med mindre kandidaten har gyldig språktest på søkertidspunktet. Krav til engelske språkferdigheter er 2-3-3-2 (lese-lytte-tale-skrive).
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra Forsvarssektoren
 • Det er ønskelig med tjenesteerfaring fra arkiv- og sambandstjeneste.
 • Det er også ønskelig med kjennskap til Microsoft Sharepoint, herunder i publiseringsløsning og samarbeidsrom.
 • Gode franskkunnskaper er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • MMB søker deg som har oppriktig engasjement og motivasjon, er strukturert, fleksibel og kreativ, har gode samarbeidsevner og et godt humør, og er selvstendig og initiativrik
 • Du må også ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og evne til prioritering og helhetsoversikt

  Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Et spennende og hektisk internasjonalt arbeidsmiljø med mange oppgaver og utfordringer
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som konsulent, kode 1065, pt. kr 436 900 - kr 482 500 avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Økonomiske tillegg og godtgjøringer etter aktuelle bestemmelser i gjeldende ”Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner og NATO-staber i utlandet”.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Kristin Opøien
Tittel: Sjef Støtte- og forvaltningsseksjon MMB
Telefon: +32 2707 6355 / +32 476 96 30 10
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 15. november 2017 08:16.. Sist oppdatert 4. desember 2017 23:21.