Kryptoforvalter

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.


Ved avdeling for Cyberforsvarets taktiske kommando (CTK) er det ledig fast stilling som kryptoforvalter - førstekonsulent.
Stillingen er underlagt Driftstøtte seksjonen som blant annet leverer sikkerhetstjenester ved Reitan.
Tjenestested er Reitan utenfor Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre kryptoforvaltningstjeneste ved Reitan.
 • Utføre kurertjeneste for Kurerterminal Nordland.
 • Saksbehandling innenfor sikkerhet.
 • Opplæring av personell som jobber ved CTO Reitan.
 • Bistå datasikkerhetsleder ved Reitan.

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående skole.
 • Ønskelig med høyskoleutdanning innen kontor- og administrasjonsfag.
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Må ha minimum 1 års erfaring innen fagfelt sikkerhet.
 • Gode datakunnskaper.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for nivå Cosmic Top Secret og Strengt Hemmelig før tiltredelse, samt gjennomgå og bestå kurs ifm kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tilsetting.
 • I forbindelse med arbeid i fjellanlegg må den som ansettes ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest.

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og være løsnings- og resultatorientert.
 • Lojal, positiv og nysgjerrig med et ønske om faglig utvikling.
 • Gode samarbeidsevner og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeide selvstendig og strukturert, og ha evne til helhetsoversikt

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som førstekonsulent, kode 1408, LR21, pt. kr 432 700 – 517 700 brutto per år avhengig av kvalifikasjoner.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

Kontakt

Navn: Bente Strømsnes
Tittel: Sjef driftstøtteseksjon
Telefon: 75 53 66 62 / 918 29 768
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 19. oktober 2017 11:40.. Sist oppdatert 20. november 2017 23:18.