Lagerbetjent

 

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

Forsyningsdivisjonen i Forsvarets logistikkorganisasjon har ansvaret for Forsvarets forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon, avhending og transportkontroll. Forsyningsdivisjonen har fem lokalavdelinger.

Regional Logistikkledelse-Midt (RLL M) er en av fem avdelinger i FLO forsyning. RLL M sitt ansvarsområde er Midt-Norge, fra Sognefjorden i Sør til Tysfjord i Nord. RLL M sine hovedoppgaver er å yte logistikkstøtte til alle militære avdelinger innenfor ansvarsområdet i Midt-Norge
Forsyningsseksjon Trondheim i RLL M har spesielt ansvar for å ivareta forpliktelser når det gjelder reservedelsopplegg for kjøretøy, drivstoffetterforsyning, lager og depot, samt materiellforsyninger til landstyrker.

Virksomheten er planlagt flyttet til Stjørdalsområdet i slutten av 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre mottak, plukk, utlevering, forsendelse, lagring og avhending av materiell. Initiere kassasjon av ukurant materiell.
 • Kontrollere at materiellet har riktig merking, dokumentasjon og foreta materielltransaksjoner med rapportering og innhenting av nødvendig materielldata
 • Regnskapsføre materiell i SAP

Kvalifikasjoner

 • Krav til fagbrev Logistikk
 • Relevant erfaring/utdanning kan veie opp mot manglende formell utdanning
 • Krav til førerkort for personbil/varebil klasse B
 • Krav til truckførerbevis for truck inntil 10t.
 • Må være fortrolig med bruk av data og gjerne erfaring med SAP
 • Må være villig til å gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering som kreves for stillingen.
 • For fast tilsetting i stillingen forutsettes det at søker er/blir sikkerhetsklarert minimum KONFIDENSIELT/NATO CONFIDENTIAL
 • Tjeneste i Internasjonale operasjoner (INTOPS) må kunne påregnes
 • Ønskelig med truckførerbevis for Truck over 10t
 • Ønskelig med grunnleggende soldatutdanning
 • Søker med grunnleggende soldatutdanning vil bli foretrukket

Utdanningsretning

 • Logistikk

Utdanningsnivå

 • Fagskole/Fagbrev (2 år)
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med utstrakt kommunikasjon og samarbeid med kunder
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ, som lagerbetjent, kode 0165, for tiden kr 400 100 – 430 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av dette trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Andre opplysninger

 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt

Navn: Søreng, Bjørn
Tittel: Lagersjef
Telefon: (+47) 957 41 231
E-post:

Navn: Grøtan, Ivar Erling
Tittel: Kaptein
Telefon: (+47) 958 66 110
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 29. november 2017 09:31.. Sist oppdatert 2. januar 2018 23:29.