Lege i spesialisering - ortopedi

 


En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Brigade Nord er kjernen i Hæren og består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Ved Sanitetsbataljonen på Setermoen er det ledig en 100 % fast stilling som lege. Stillingen inkluderer et utdanningsløp ved Drammen/Kongsberg Sykehus som leder frem til spesialisering i ortopedi. 50 % av arbeidstiden er i spesialisering ved Drammen/Kongsberg Sykehus, og 50 % av arbeidstiden som operativ lege på mobil hjelpeplass i Sanitetsbataljonen. Stillingen deles med en annen lege i spesialisering, slik at det til enhver tid er en lege i spesialisering til stede i Sanitetsbataljonen, og en til stede på Drammen/Kongsberg Sykehus.

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgaver Sanitetsbataljonen:
  • Inngå i et lag med besetning på fire
  • Behandle syke og sårede under trening og øvingsarbeid
  • Medisinfaglig rådgivning og saksbehandling
  • Undervise i sanitetsfaget
  • Felttjeneste og øvelse
  • Delta i utviklingen av laget, troppen og kompaniet 
  • Arbeidsoppgaver Drammen/Kongsberg:
  • Inngå i et spesialiseringsprogram for ortopedi
  • Inngå i sykehusets turnus
  • Arbeid ved sentraloperasjon, postoperativ, intensivseksjon og smertepoliklinikk
  • Vakter ved dagkirurgisk enhet

Kvalifikasjoner

  • Godkjent norsk autorisasjon som lege, med full rekvisisjonsrett
  • Norsk statsborger
  • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/ NATO secret
  • Gjennomført førstegangstjeneste eller Grunnleggende Soldatutdanning (GSU) og Grunnleggende Offisersutdanning (GOU). Søkere som ikke tilfredsstiller det militære utdanningskravet kan tilsettes som Spesiell Kategori Militært TIlsatt (SKMT) og gis nødvendig militær utdanning etter tilsetting, normalt innen det først året
  • Den som ansettes må bestå fysisk test nivå 6 (moderat pluss), Fysisk test krav
  • Tilfredstille krav til medisinsk seleksjon for internasjonale operasjoner
  • Ønskelig med erfaring fra operativ sanitetstjeneste
  • Ønskelig med tidligere tjeneste som Vernepliktig Akademisk lege i Forsvaret
  • Ønskelig med erfaring fra internasjonale operasjoner

    

Personlige egenskaper

 • Sanitetsbataljonen ser etter:

  • en dyktig lege som har godt håndlag med folk
  • en lege med god evne til å kommunisere muntlig og skriftlig
  •  en tilpassingsdyktig og fleksibel lege som kan dele arbeidssted mellom Setermoen og Drammen/Kongsberg
  • en lege som er robust, og som trives i ulike og krevende miljø.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt i intervjuet.

Vi tilbyr

  • Stillingen gir gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Meget godt arbeidsmiljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Grad som kaptein (eventuelt som SKMT)
  • Mulighet for fast tilsetting 
  • Det må påregnes en del øvelsesaktivitet, samt tjeneste i internasjonale operasjoner
  • Avlønning vil følge lønnsutviklingen som for øvrige leger i spesialisering. Startlønn p.t. kr 594 900. I tillegg kommer øvelsestillegg og tillegg fra Drammen/Kongsberg Sykehus. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse
  • Den som tilsettes vil gis 6 mnd prøvetid i Forsvaret, i tillegg vil det gis 6 mnd prøvetid iht egen avtale med Drammen Sykehus

    

   Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

   I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

   Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Kontakt

Navn: Jarle Kjønigsen
Tittel: Bataljonslege Sanitetsbataljonen
Telefon: 967 97 933
E-post:

Navn: Siw Anita Elvenes
Tittel: HR Rådgiver Sanitetsbataljonen
Telefon: 957 48 387
E-post:

Søk på stillingen på Webcruiter

Søk her
Publisert 15. november 2019 13:18.. Sist oppdatert 9. desember 2019 16:20.